Nopeita voittoja vai pitkäkestoista hyvinvointia

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Ihminen on luonnostaan malttamaton ja haluaa nopeita voittoja. Talousjohtaja etsii suuria säästöjä. Kumpikaan tapa ei ole realismia hyvinvointipalveluissa. ”Vauvasta vaariin” palvelut pitävät sisällään niin paljon toimintoja ja erilaisiin tarpeisiin vastaamista, että taloudellisten tulosten mittaaminen on todella vaikeaa, mutta ne näkyvät ja tuntuvat ihmisten hyvinvointina. On hyvä ja turvallinen olo.

Kaksi palvelua – neuvolapalvelut ja ikäihmisten päivätoiminta – ovat mitä parhainta ennaltaehkäisyä niin ihmisten toimintakyvyn kuin taloudenkin kannalta katsottuna. Neuvolapalveluilla on vahva juurtunut asema ja pidämme niitä hyvinä ja pysyvinä. Ikäihmisten kuntouttavasta päivätoiminnasta olemme alkaneet puhua vasta kun mummot ja papat eivät enää elä saman katon alla nuoremman sukupolven kanssa.

Itsestäänselvyytenä niitä on kuitenkin vaarallista pitää. Jos neuvolapalveluissa perheiden kohtaamiseen käytettävää aikaa vähennetään, saattavat yksittäisen perheen ongelmat, lapsen kasvun ja kehityksen jokin oleellinen asia jäädä huomioimatta.

Tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että liian pitkä yksin kotiin jääminen heikentää merkittävästi toimintakykyä ja masennuksen todennäköisyys kasvaa jo hyvin lyhyellä ajalla. Viime vuosien juustohöylämäinen leikkaaminen palveluista talouden tasapainottamiseksi ei ole vaihtoehto tulevilla hyvinvointialueilla.

Palveluita on kehitettävä ihmisten tarpeet ja toiveet huomioiden. Palveluketjut on saatava sujuviksi. Oleellista on se, miten prosesseja johdetaan ja miten kyetään yhteistyöhön eri osapuolten kanssa. Palveluiden järjestämisessä on kyse arvovalinnoista – mitä asioita painotetaan, mihin toiminta suunnataan ja miten varat ja muut resurssit käytetään.

Nopeita voittoja on turha odottaa. Kysymys on inhimillisyydestä, palveluiden laadusta ja saatavuudesta sekä talouden pitkäkestoisesta hallinnasta.

Marke Tissari
Aluevaaliehdokas (sd.)

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä