Nuorten mielenterveysongelmat vaativat ratkaisua

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

4Nuoret voivat huonommin kuin koskaan. THL:n mukaan joka neljännellä nuorella on jokin mielenterveyden häiriö. Samaan aikaan niin lastensuojelun sijaishuollossa olevien kuin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olevien lasten ja nuorten määrä jatkaa kasvuaan. Lisäksi nuorten yksinäisyys ja uupumus ovat lisääntyneet. THL:n kouluterveyskyselyssä toisella asteella opiskelevista pojista 10 prosenttia ja tytöistä 25 prosenttia tuntee yksinäisyyttä.

Nuorten mielenterveydellinen oireilu oli arkea jo ennen pandemiaa, mutta korona on heikentänyt tilannetta entisestään. Nyt vaaditaan ratkaisuja. Tarvitsemme terapiatakuun sekä yhden luukun lähipalvelut, joista on myös viestittävä nuorille aktiivisesti.

Koulukuraattorit ja psykiatrit on pidettävä kouluissa lähellä nuoria, jotta nuorelle taataan mahdollisuus tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Eikä järjestöjen paikallisesti tarjoamaa varhaista tukea ja matalan kynnyksen apua saa unohtaa, vaan se on mahdollistettava ja sen arvoa korostettava.

Tulevien aluevaltuustojen on aika ymmärtää tilanteen vakavuus. Niiden on vastattava haasteeseen, joka niille kunnilta siirtyy. Haasteeseen, johon kunnat eivät ole kyenneet reagoimaan.

Nuorten mielenterveysongelmat ja ratkaisut niihin ovat kenties suurin yksittäinen yhteiskuntamme tulevaisuutta määrittävä tekijä. Panostukset nuorten mielenterveyteen lisäävät kustannuksia nyt, mutta ovat pidemmällä aikavälillä sekä inhimillisesti että taloudellisesti viisaita. Esimerkiksi OECD:n raportin mukaan mielenterveyden häiriöistä koituu Suomelle vuosittain 11 miljardin kustannukset.

Onkin siis sekä inhimillisesti että taloudellisesti sairasta säästää nuorten mielenterveydestä. Ilman hyvinvoivia nuoria ei nimittäin ole hyvinvoivaa tulevaisuuttakaan.

Tommi Terä
KD Nuorten pääsihteeri
Turun KD:n puheenjohtaja
Aluevaaliehdokas (kd.)
Turku