PÄÄKIRJOITUS Soten musta hevonen

0
Kuvaaja: Marttiina Sairanen

Loimaan Lehti kysyi paikallisilta sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviltä, miltä uudistus näyttää heidän näkökulmastaan – mitkä asiat nähdään uhkina, mitkä mahdollisuuksina ja mihin työntekijöiden mielestä pitäisi juuri nyt kiinnittää huomiota (LL 18.1.).

Kiitos Loimaan sote-palvelukeskukselle kyselyn välittämisestä henkilöstölle.

Se ei yllättänyt, että henkilöstö koki, että he eivät ole saaneet tietoa uudistuksesta ja sen kulusta.

Se kyllä yllätti, miten vahvasti vastauksissa näkyi huoli tietojärjestelmien toimimisesta. Työntekijät kertoivat, että he pomppivat työssä monien järjestelmien välillä ja asiakkaiden kaikki tarpeellisetkaan tiedot eivät näy heille. Myös monilla yhteistyökumppaneilla on eri järjestelmät ja harva järjestelmä keskustelee toisen kanssa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue sai asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämiseen juuri lisää tukea yli 18 miljoonaa. Tarvetta on, sillä eri terveyskeskuksilla ja muilla toimijoilla, jotka uudistuksessa ovat mukana on yli 40 eri järjestelmää ja niissä vielä useita kirjaamistapoja.

Tietojärjestelmät ovat iso osa arkea sote-henkilöstön työssä, ja ne ovat aivan oleellisessa osassa myös sote-toimijoiden yhteistyön parantumisessa – juuri yhteistyön kyselyymme vastannut henkilöstö arvioi soten isoimmaksi mahdollisuudeksi ja hyödyksi.