Pajapuiston purkamisesta

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Hulmin Huolto on kaupungin omistama, pääosin Loimaan kaupungin vuokra-asuntoja hoitava kiinteistöhuolto ja isännöintiyritys. Koy Loimaan vuokra-asunnot omistavat 35 taloa Loimaan kaupungin alueella.

LL 23.12.2021 olleessa kirjoituksessa ”Pajapuiston kerrostalo puretaan” oli Esko Lundgrenin maininta muun muassa, että valtuustolle olisi pitänyt järjestää tutustuminen purettavaksi aiottuun kohteeseen. Lisäksi Lundgren oli tietävinään, että asunnonhakijoita on tietoisesti ohjattu muihin kohteisiin asumaan.

Koy Loimaan vuokra-asuntojen asuntohakemukset käsitellään tasavertaisesti ja hakija itse saa valita vapaiden asuntojen joukosta itselleen sopivan. Asunnon valintaan usein vaikuttavat sijainti, huoneiston kunto, pohjaratkaisu ja tietysti myös vuokran määrä.

Koy Loimaan vuokra-asunnot ovat pääosin ARA –rahoitteisia taloja ja perittävistä vuokrista säädetään korkotukilaissa ja aravarajoituslaissa. Asuntojen vuokranmäärityksessä on noudatettava omakustannusperiaatetta laissa säädetyn rajoitusajan ajan.

Hulmin Huollolla ja Koy Loimaan vuokra-asunnoilla on korkeimpana toimielimenä hallitus, joka vastaa strategisesta johtamisesta ja toimitusjohtaja operatiivisesta johtamisesta.

Loimaan kaupunki tekee omistajana vuokra-asuntoyhtiötä koskevia päätöksiä, kuten purkuakordin haku ja toteutus (LL 27.5.2021).

Pajapuiston purkupäätöstä on edeltänyt vuokra-asuntoyhtiön taloudellinen kurimus, joka on jatkunut yli kymmenen vuotta tämän talon kohdalla. Kerrostalon todellinen kunto ei näy pelkän julkisivun perusteella ja tarkempi tutustuminen kohteeseen auttaisi kokonaiskuvan muodostamisessa.

Asiat etenevät strategian mukaisesti ja päätökselle on olemassa perustelut, myös ARAn edustaja on käynyt tutustumassa kohteissa ja puoltanut kehittämistyötä. Purettavasta kohteesta on muodostunut 50 000 euron tappio vuosittain vuokrataloyhtiölle. Purkamisen jälkeen säästyvä raha voidaan käyttää alueen muiden talojen remontoimiseen ja järkevään kehittämiseen.

Hanna Rannanperä
Toimitusjohtaja
Hulmin Huolto Oy