Perhekeskustoimintaa kehitettävä lähipalveluita unohtamatta

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alussa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät yhden hallinnon alle. Alueen palvelustrategia suunnitellaan aluevaltuustossa. Lapsiperheiden palveluiden osalta suuntaus on viime vuosina ollut perhekeskusmalliin.
Perhekeskus on palveluverkosto, jossa lapsiperheiden palvelut on koottu yhteen. Tavoite on, että lapsiperheet voisivat löytää tarvitsemansa palvelut kuten neuvolat, sosiaalityöntekijän, puheterapeutin, lääkärin tai lastenvalvojan yhden luukun periaatteella.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijänä olen kohdannut useamman kerran perheitä, jotka eivät ole tienneet mihin soittaa omassa asiassaan. Olen tarvittaessa ohjannut perheitä toiselle luukulle, esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvolaan. Perheille yhden luukun asiointi tuo helpotusta ja selkeyttä.

Perhekeskuksen palveluita voidaan koota yhteen isompiin toimipisteisiin, tarjota erillisistä yksiköistä lähipalveluina tai molempia. Perheiden elinympäristöön kuten varhaiskasvatukseen ja kouluihin jalkautuvat palvelut ja kotikäynnit sekä sähköinen asiointi ovat myös tärkeä osa perhekeskuksen toimintaa. Loimaa voisi olla hyvä vaihtoehto oman alueensa isompana perhekeskuksen paikkana, jossa lähikuntien asukkaat voisivat asioida.

Perhekeskustoimintaa kehittäessä lähipalvelupisteitä ei tule kuitenkaan unohtaa. Olemme nähneet, miten oppilaita on siirretty isompiin koulukeskuksiin ja pienistä kyläkouluista on luovuttu. Pitkät välimatkat ovat tuoneet monille lapsiperheille päänvaivaa. Lapsiperheiden käyttämät palvelut kuten neuvolat ja terveyskeskukset ovat esimerkkejä palveluista, jotka tulee säilyttää perheitä lähellä.

Myös lapsiperheiden sosiaalityön lähitoimipisteet ovat tärkeitä, etenkin kiireellisiä lastensuojelutehtäviä, mutta myös perheitä ajatellen.

On tärkeää, että alueen hyvinvointistrategiaa suunnitellessa aluevaltuutetut suunnittelevat palvelut niiden käyttäjien näkökulmaa ajatellen. Tällöin päätöksiä tehdessä huomioidaan esimerkiksi sellaiset seikat kuten perheen elämäntilanne, sosio-ekonominen asema, välimatkat ja kulkeminen. Sosiaalityön arvojen ydintä on paikallisuus, asiakaslähtöisyys ja jalkautuminen ihmisten pariin, joista ei tule luopua.

Eva-Maija Poijärvi
Sosiaalityöntekijä
Aluevaaliehdokas (kd.)
Turku