Rakennuksen poltosta ilmoitus poliisille

0

LOIMAAN kaupungin lupajaosto päätti valvontaviranomaisena ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten tapauksesta, jossa rakennus oli hävitetty polttamalla eikä asiasta oltu tehty ennakkoon ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusta.
Kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonta oli saanut jälkikäteen tiedon kyseisen Loimaalla sijaitsevan rakennuksen polttamisesta. Rakennus oli hävitetty tammikuun alkupuolella.
Lupajaosto velvoitti toimenpiteen suorittajan tekemään takautuvasti ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen rakennuksen poltosta.
Lupajaoston valmistelussa kerrotaan, että rakennusten hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty. Rakennuksen hävittämiseen polttamalla on oltava erityinen hyväksyttävä peruste ja syy. Erityinen syy voi olla rakennuksen polttaminen pelastustoimen harjoituskohteena.