Ruumisauto ei riitä!

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Aluevaalit lähestyvät. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä mitä tulee maksamaan uuden hyvinvointialueen sote-palvelut. Kuinka moni tietää edes sitä, että mistä asioista aluevaltuustot tulevat päättämään?

Itse olen asian pyrkinyt yksinkertaistamaan siten, että valtuustot tulevat päättämään siitä minkälaisia sosiaalitoimen, pelastuspalvelun ja terveydenhuollon palveluita saadaan ja millä hinnalla.

Tulevaisuus ei liene yhtä valoisaa kuin valtapuolueet ovat luvanneet. Kaikkea kerrotaan, lupaillaan terveysasemia jokaiseen niemeen ja notkoon, tosin siinäkin on laulu hieman muuttunut ja sanotaankin, että ” ei ole ihan varmaa mitä palveluita asemalta sitten löytyy”.

Miten rahoitamme tulevaisuudessa uudet sote-alueet ja niiden palvelut? Veroilla… Jollakin tapaa verotus kasvaa, jotta nämä saadaan pyörimään. Yhtenä väläytyksenä on jo kuultu maakuntavero ja toisena kiinteistövero saattaa nousta, jotta voidaan rahoittaa uudet hyvinvointialueet. Kumpi toteutuu vai joku muu tapa jolla rahoitetaan toimintaa, sen aika näyttää. Politiikka on kuitenkin kompromisseja yhteiseen hyvään, tai niin ainakin pitäisi olla, mutta ihan kaikkea ei kannata uskoa, eikä kaikkia lupauksia ottaa niin tosissaan.

Mennään hieman Loimaan historiassa taaksepäin. Kun itse olin nuori palomies, olin varsin kiinnostunut ensihoidosta ja toimin Turussa lääkintäesimiehenä. Siihen aikaan Loimaan aluesairaala oli erittäin hyvin toimiva yksikkö, joka tuotti varsin laadukkaat palvelut. Oli erittäin kattavat leikkaussalit, synnytykset hoidettiin täällä ja ensihoidon osalta piti olla erittäin vaikeasti hoidettava potilas, joka kuljetettiin Turkuun.

Täällä hoidettiin lähes kaikki kriittisesti vammautuneet ja sairastuneet. Kun sairaanhoitopiiri otti Loimaan aluesairaalan toiminnot hallintaan on koko ajan hiljalleen toimintaa ”sopeutettu” eli säästöjä on haettu. Mitä mahtaa tapahtua kun uusi sote ottaa asiat haltuunsa ja pelkän hallinnon hintaa on vaikea arvioida? Palveluita tuskin tullaan parantamaan. Loimaa on hyvä esimerkki siitä, että mitä se keskittäminen pahimmillaan tarkoittaa.

Pelastustoimen osaltakin on kuulunut jo uhkaavia asioita. Liedossa on oma vakinainen paloasema. Viime vuonna se on ollut yli 80 kertaa ilman miehistöä. Miehistö on ollut jossakin muualla päivystämässä tai ensihoito on imuroinut miehiä tai sairaslomia on niin paljon. Lieto on kuitenkin 20 000 hengen kunta ja ansaitsee kunnollisen ja toimivan, miehitetyn aseman 365 päivää vuodessa. Loimaalla ei vielä ole tätä tapahtunut.

Sopimuspalokuntien osalta tilanne heiluu ja huojuu. Esimerkiksi Oripään on ollut välillä vaikea saada pelastuslaitoksen tukea. Vaatimuksia esitetään. Alueen sopimuspalokunnista vastaava henkilö oli vaatinut, että pintapelastusharjoitukset tulee laittaa kuntoon. Kyllä se sopii, kunhan on asianmukaiset pintapelastusvälineet. No ei ole eikä ole tulossakaan. Pienissä kunnissa kun sopimuspalokunta on se oikea vaihtoehto. Kaikkien sopimuspalokuntien toimintaa tulee kehittää ja turvata niiden toimintaa eikä väheksyä pienintäkään.

Omaishoitajia tulee muistaa aluevaltuustoissa. He tekevät arvokasta, raskastakin työtä ja pyrkivät takaamaan omaiselleen hyvää hoivaa ja olemista kotona, tutussa ympäristössä. Aluevaalien yksi valopilkku lienee se, että nyt koko alueella pitäisi toteutua yhdenvertainen kohtelu kaikille omaishoitajille. Tästäkin pitää huolehtia.

Mitä näille voidaan tehdä? Miten huolehdimme siitä, että kaikkien tarvitsemat palvelut löytyvät? Nyt pitää lähteä äänestämään. Äänestämään, jotta saamme myös kansalaisten äänen ja tahdon kuuluville. Tämä äänestäminen ratkaisee sen, mitä palveluita täällä on tulevaisuudessa ja mitä ne palvelut maksavat. Muista, että vain äänestämällä voit vaikuttaa. Jälkikäteen on melko turhaa vain purnata ja valittaa.

Mikäli alueella ei ole toimivaa sosiaalitoimea, terveydenhuoltoa ja pelastustoimea, niin vaihtoehtona voi todellakin olla enää se ruumisauto, joka tulee sitten noutamaan viimeiselle matkalle. Pidetään yhdessä huolta siitä, ettei ruumisauto ole meidän ainoa palvelu ja jaksetaan äänestää.

Vesa Truhponen
Yrittäjä
Paloesimies ja lähihoitaja
Aluevaaliehdokas (Liike Nyt)
Loimaa