Säästösyyt eivät saa olla peruste kotihoidolle

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Kotihoidon tarkoituksena on turvata ikäihmisten turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tavoitteena tämä on hyvä, mutta valitettavasti olemme tilanteessa, jossa moni ikäihminen ei ole enää turvassa omassa kodissaan.

Syynä tähän ovat lisääntyneet muistisairaudet, toimintakyvyn lasku ja yksinäisyys.
Hyvinvointialueuudistuksesta keskusteltaessa moni päättäjä näkee kotihoidon lisäämisen olevan hyvä keino vähentää alati kasvavia asumispalvelukustannuksia.

Kun ihminen ei pääse ulos kodistaan, ei ymmärrä mitä pitäisi tehdä tai miettii miksi hänet on hylätty kun kukaan ei käy, niin on ymmärrettävä, että koti ei ole enää oikea paikka asua. Säilytys ei ole enää turvallista ja laadukasta hoitoa. Tämä jokaisen tulevan päättäjän on ymmärrettävä, kun lähdemme kehittämään ikäihmisten oikeanlaisia hoitopolkuja.

Turvallinen kotona asuminen voidaan turvata oikeilla hoitopoluilla, riittävällä kuntoutuksella, säännöllisillä lääkärintarkastuksilla sekä yksinäisyyden lieventämisellä.

Meidän tulee kehittää kotihoidon toimintaa, lisätä senioriasumista sekä lisätä kotihoidon veto- ja pitovoimaa. Palveluasumispaikkoja tarvitsemme jo nyt enemmän, kun niitä on tarjolla. Niiden tarpeen vähentäminen on hyvä tavoite, mutta siihen ei päästä vielä lähivuosina.

Onnistunut ikäihmisten palveluiden kehittäminen tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöllä on osaamista ja aitoa halua tehdä laadukasta hoitotyötä. Jatkuvat ristiriidat laadukkaan hoitotyön ja alan tämänhetkisen todellisuuden välillä vaikuttavat työssä jaksamiseen ja alan vaihtoon. Ilman osaavaa henkilöstä meillä ei ole palveluita, joita laki edellyttää tuotettavan.

Jokainen ihminen on nähtävä yhtä tärkeänä riippumatta siitä, mitä palveluita hän tarvitsee. Ikäihmisten tilanne on unohtunut monin paikoin ja meidän tulee pitää huolta siitä, että ikäihmiset saavat arvokkaan vanhuuden.

Virve Aho
Aluevaaliehdokas (kok.)
Laitila

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä