Puolueiden erot ovat selvät

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Äänestäjät päättävät aluevaaleissa kenenkä johdolla hyvinvointialueemme päätökset tehdään heti lähivuosina.

Edessä on lentävä lähtö. Koko valtavan valmistelutyön on oltava kunnossa yhdeksässä kuukaudessa. Sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023. Silloin merkittävimmät päätökset tuleville vuosille pitää olla linjattuna.
Ei voi liikaa korostaa, että jokaisella annetulla äänellä on suuri merkitys, kuinka lakisääteiset palvelut järjestetään, ja miten 1,9 miljardia euroa vuodessa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Puolueiden erot ovat ilmiselvät.

Uudesta hyvinvointialueesta tulee maakunnan suurin työnantaja yli 21 000 työntekijällä. Onnistumisemme peruskivi on osaava, ammattitaitoinen hoito-, hoiva- ja lääkärihenkilöstö. Laadukkaiden ja inhimillisten palveluiden ydin ei ole hallinto. Se on motivoitunut henkilöstö. Meidän on yhteistyöllä varmistettava, että Varsinais-Suomen alueella on riittävät koulutuspaikat sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Suuri edunvalvontakysymys on Turun yliopiston lääkärikoulutuksen voimavarojen vahvistaminen. Turun yliopistosairaalalle on lainsäädännössä turvattava riittävä rahoitus ja asema Suomen eturivin yliopistosairaalana.
Hyvinvointialueiden rahoituslaki jäi pahasti keskeneräiseksi ja puutteelliseksi. Lain valuviat pakottavat hallituksen korjaamaan rahoituslain heti keväällä.

Hallituspuolueiden kukkaispuheet palveluista ilman rahoitusta ovat vastuuttomia.
Olen vakuuttunut, että ilman lisärahoitusta asetetut tavoitteet jäävät vain katteettomiksi lupauksiksi. Hyvinvointialueiden rahoituslain korjaukset päätetään keväällä eduskunnassa. Paras paine saada oikeudenmukaisuutta uudistukseen vaatii kokoomuksen vaalivoittoa hyvinvointialuevaaleissa. Näin alueiden ääni tulee paremmin kuuluviin kevään ratkaisuissa.

Hyvinvointialueen talous edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja saumatonta yhteistyötä. Kokoomuksen on eduskunnassa varmistettava, että hallituksen epäonnistunut rahoituslaki ja valtionosuuksien muutosrajoitin eivät koidu kuntien peruspalveluiden romuttajaksi.

Kuntien nykyiset velat jäävät kunnille. Kuntien pitää maksaa vanhat, olemassa olevat velat jäljelle jäävällä rahoituksella, joka on noin 40 prosenttia aikaisemmasta kunnan taloudesta. Kuntien tulee myös maksaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen osalta mahdollisesti kertyneet alijäämät 31.12.2022 mennessä.

Hallituspuolueet ovat sekoilleet maakuntaveronsa kanssa. Välillä luvataan ja sitten perutaan. Kokoomusta äänestäessä tiedät varmasti, että verotus ei kiristy, eikä uusia veroja säädetä. On kaikille selvä tosiasia, että uusi maakuntavero, kuntavero ja valtion tulovero yhdessä nostaisivat voimakkaasti kansalaisten verorasitusta, ja tekisivät työnteon ja yrittämisen Suomessa kannattamattomaksi.
Kokonaisverotuksen kiristymistä ei kestä Suomen talous, eivätkä suomalaiset. Välttämättömät yksityinen ja kolmas sektori toimivat järjestelmässä täydentävinä palveluiden tuottajina.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut ovat laadukkaita ja lähellä jokaista silloin, kun tarvetta palveluille syntyy. Yhteistyöllä teemme paremman tulevaisuuden. Se edellyttää talouden, hallinnon sekä palvelujen tuottamisen hahmottamista. Nykymalli vaatii vahvaa remonttia onnistuakseen. Se edellyttää, että on kyettävä yhteistyöhön eri tahojen kanssa hyvässä luottamuksessa.

Ilkka Kanerva
Aluevaaliehdokas (kok.)
Turku