Väylävirasto ottaa neljä Loimaan tasoristeystä suurennuslasin alle

0
Kytömaan tasoristeyksessä ei ole puomeja, ei vilkkuvia valoja eikä ääntä varoittamassa junasta. Se on yksi Loimaan neljästä tasoristeyksestä, jonka turvallisuuden parantamiseksi Väylävirasto alkaa suunnitella keinoja jo tänä talvena.

LOIMAA Väylävirasto valmistelee neljää Loimaan tasoristeystä koskevan ratasuunnitelman laatimista. Suunnitelmaan sisältyvät Piltolan, Alhonkedon, Kytömaan ja Poikkitien tasoristeykset. Ne sijaitsevat muutaman kilometrin säteellä toisistaan Loimaan Turun puoleisella rataosuudella.

Ratasuunnitelman aloituskuulutus julkaistaan vielä tammikuussa. Kuulutus antaa Väylävirastolle muun muassa oikeuden tehdä pohjatutkimuksia maanomistajien mailla.

Ratasuunnitelma on hallinnollinen suunnitelma. Hyväksyttynä se oikeuttaa Väyläviraston toteuttamaan suunnitelmaratkaisut ja hankkimaan tarvittavat maa-alueet. Laatimisvaiheessa kuullaan muiden muassa alueen tiehoitokuntia.

– Ratasuunnitelmalla haetaan hyväksyttävää ja toteutuskelpoista ratkaisua tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi, Väyläviraston aluepäällikkö Erkki Mäkelä tiivistää.

SUUNNITELMAN laatiminen aloitetaan kuulutuksen julkaisemisen jälkeen. Luonnoksia vaihtoehtoisista ehdotuksista syntyy kevään mittaan.

– Suunnitelmien hyväksyttävyyttä päästään koestamaan ensimmäisen kerran, kun pidämme asiasta yleisötilaisuuden. Tämänhetkinen ajatus on, että se järjestetään loppukeväästä tai alkukesästä, aluepäällikkö kertoo.

Ajankohtaan vaikuttaa pohjatutkimusten ja suunnitelmien eteneminen.

– Meillä pitää olla yleisötilaisuudessa riittävän hyvä oma näkemys esiteltävästä vaihtoehdosta tai -ehdoista.

Hyväksytty ratasuunnitelma on tasoristeysten muuttamisen edellytys. Sitä seuraa rakentamissuunnitelmavaihe, sitä rakentaminen.

– Jos hyväksyttävään ratasuunnitelmaan päästään nopeasti, niin vuoden kuluttua voisi olla mahdollista aloittaa työt maastossa, Erkki Mäkelä laskeskelee.

Hankkeen kustannukset arvioidaan sitten, kun tiedetään, millaista suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan.

TASORISTEYKSET puhuttivat loimaalaisia poikkeuksellisen paljon viime vuonna, koska Loimaan tasoristeyksissä tapahtui peräti kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta: kaksi Alhonkedon ja yksi Poikkitien tasoristeyksessä.

Alhonkedon ja Kytömaan tasoristeyksissä ei ole junasta varoittavia varolaitteita. Piltolan tasoristeyksessä on puomit, ja Poikkitien tasoristeyksestä Hannuntieltä löytyy puomillinen varolaite.

Kun Alhonkedon ja Kytömaan tasoristeysten poistamista viime vuonna selviteltiin, ratkaisuvaihtoehtona puhuttiin uudesta yksityisestä kiertotiestä (LL 19.6.). Ajatuksesta luovuttiin, kun kiertotien linjauksesta ei päästy vaadittuun yksimieliseen sopuun. (LL 27.11.).

Lue lisää:
Tasoristeysonnettomuuksissa Loimaalla menehtyi ihminen toukokuussa, syyskuussa ja