Vuosikymmenen tärkeimmät vaalit: äänestä!

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Suomalaiset ovat olleet maailmassa demokratiakehityksen kärjessä jo yli 100 vuoden ajan. Kunta-, eduskunta- ja viimeksi presidenttivaalit ovat hienoja esimerkkejä kansanvallan toimivuudesta.

Nyt meillä on menossa uusi ja kaikkien kansalaisten arkitodellisuuteen jopa eniten vaikuttavien aluevaltuustojen vaali. Jotkut tahot ovat tämänkin äänestämisvaikutuksen kyseenalaistaneet; kansalaiset eivät tiedä, mistä vaaleissa on kysymys, äänestysprosenttia manipuloidaan mahdollisimman alhaiseksi, aktiivisia poliitikkoja arvostellaan monella pallilla istumisesta, byrokratian ja kustannusten väitetään lisääntyvän merkittävästi ja niin edelleen.

Äänestäjiä kohdellaan melkein kuin pikkulapsia, ette näistä asioista tiedä tai varsinkaan ymmärrä mitään, mutta eihän asia niin ole, vaan jo vaikkapa lyhenne ”sotepape” ilmaisee kattavasti, mistä tulevat aluevaltuustot ovat kokonaisvaltaisesti vastuussa.

Kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien ynnä muiden aiemmin omine byrokratioineen hoitamat sosiaalipalvelut, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, palo- ja pelastuslaitospalvelut siirtyvät yhden organisaation eli yhden hallinnon vastuulle 1.1.2023. Edellä mainitut toiminnot koskevat meitä kaikkia vauvasta vaariin, toisia välillä enemmän toisia vähemmän, mutta todella jossain elämänvaiheessa jokaista.

Mikään uudistus ei sinänsä ole itsetarkoitus, vaan sen avulla haetaan todellista parannusta nykyjärjestelmiin; yhden luukun periaate on esimerkiksi yksi tärkeimmistä tavoitteista, jonka toivon toteutuvan mahdollisimman pian, siksi soisi kaikkien tulevin valtuutettujen toimivan eduskunnan päättämän uudistuksen toteuttamiseksi, eikä uhata sen peruuttamisella, jos saavat hallitusvallan.

Toivottavasti jokaineäänioikeutettu haluaa vaikuttaa omaan elämäänsä käymällä äänestämässä koronatilanteen takia mieluusti jo ennakkoon (12.1.2022 alkaen) tai viimeistään vaalipäivänä 23.1.2022.
”Pieni askel kuntalaiselle, mutta suuri demokratialle”.

Olen itse käyttänyt kansalaisvelvollisuuttani joka ainoassa valtiollisessa, kunnallisessa, osuuskunta- ynnä muussa vaalissa, enkä ole ikinä tuntenut minkäänlaista ”vaaliväsymystä”.

Olen aina ihmetellyt, miksi julkisuudessa tällaisia demokratiaa halventavia negatiivisia juttuja julkaistaan. Kävisin vaikka viikoittain kauppareissun yhteydessä antamassa ääneni, jos järjestelmämme sitä vaatisi, onneksi ei, edustuksellinen demokratia on edelleen paras järjestelmä; ehkä tietotekniikan kehitys jossain vaiheessa muuttaa tilannetta, mutta toivottavasti se on ihmisen hallinnassa (dystopiaelokuvia aiheesta riittää!).

Tässä lopuksi vielä sitaatti tai ehkä vähän oma viestini heille, jotka ilman mitään terveydellistä tai vastaavaa syytä katsovat, että yhteiskuntaan osallistuminen ei ole heidän juttunsa:

”Vapaus olla äänestämättä ei ole todellista vapautta, vaan vastuutonta todellisuuspakoa”.

Hannes Mikkola
Kojonperä