Yhdenvertaiset palvelut syntyvät yhteistyöllä

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on rakentaa yhdenvertaista Suomea. Henkilöön liittyvät tekijät eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja. Tosiasia kuitenkin on, että vaikka suomalaisten hyvinvointi on keskimäärin kehittynyt myönteiseen suuntaan, niin silti väestöryhmien väliset erot hyvinvoinnissa eivät ole juuri kaventuneet.

Väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on kaikkien alueella elävien ja toimivien yhteinen asia. Hyvinvointialuetta rakennettaessa on tärkeää mahdollistaa erilaisia tapoja kaventaa eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä vähentää eriarvoisuutta.

Kuten kunnissa, myöskään hyvinvointialueilla elinvoima ja hyvinvointi ei synny keskushallinnossa, vaan se lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä. Liiketoiminnan opettajana ja yhdistysaktiivina kannatan mallia, jossa aluevaltuusto aloittaa työnsä ottamalla yhdistykset ja yritykset mukaan valmistelemaan yhteistä hyvinvointialuettamme ja suunnittelemaan sen erilaisia palvelustrategioita. Yhdistyksissä ja yrityksissä olevaa tietoa ja osaamista hyödyntämällä voimme vähentää hallintoon liittyviä kuluja ja panostaa nykyistä paremmin itse palveluihin.

Monituottajamalli ottaisi mukaan alan toimijat sekä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä. Sen lisäksi tulisi hankintaosaamista vahvistaa siten, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin.

Alueen järkevälle taloudenpidolle olisi keskeistä myös pitää kunnat ja yhdistykset aktiivisesti mukana ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisessä. Kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla kun pätee totuus, että mitä varhaisemmin ongelmat hoidetaan kuntoon, sitä vähemmillä inhimillisillä ja taloudellisilla kustannuksilla selvitään. Näin toimien olisimme takaamassa, että koko alueella on tulevaisuutta.

Sanna PitkänenLiiketoiminnan opettaja, yrittäjä ja maanviljelijä
Aluevaaliehdokas (kok.)
Turku