Osallistujamäärää ei rajoiteta, mutta tartuntariskiä tulee silti edelleen minimoida.

Kaikki yleisötilaisuudet ja kaikki yleiset kokoukset ovat jälleen mahdollisia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ilman rajoituksia. Asiakkaille ja osallistujille tarkoitetuissa tiloissa on silti huolehdittava, että lähikontaktin aiheuttama tartuntariski on mahdollisimman pieni.

Velvoitteen voi toteuttaa rajaamalla osallistujien määrää tai osallistujien liikkumista tilassa, sijoittelemalla istumapaikat väljästi, edellyttämällä kasvomaskin käyttöä tai tehostamalla ilmanvaihtoa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston asiakas-, osallistuja- ja yleisötiloja koskeva päätös on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnissa 15. helmikuuta alkaen kuukauden loppuun.

Kun rajoituksia puretaan, korostuvat tartuntojen välttämisessä toimijoiden ja osallistujien oma vastuu välttää lähikontakteja, huolehtia hygieniatoimista ja eristäytyä sairaana ollessaan, aluehallintovirasto muistuttaa.