Puolitoista vuotta sitten syksyllä kaupunki päätti lakkauttaa hallinnoimansa akuutti kuntoutusosasto 2:n sairaalasta. Kuva: LL arkisto / Anu Salo.

LOIMAAN kaupunki ei ole irtisanonut Tyksin Loimaan sairaalasta lakkauttamansa kuntoutusosaston vuokrasopimusta, vaan maksaa siitä edelleen vuokraa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille.

Kyseinen sairaalan akuutti kuntoutusosasto 2, jolla nimellä se vielä tuolloin tunnettiin, on ollut lakkautettuna viime vuoden alusta saakka.

Viime valtuustokaudella, syyskuussa 2020 kaupungin silloinen hyvinvointivaliokunta päätti osaston sulkemisesta. Sulkemisen taustalla vaikuttivat muun muassa kaupungin talouden tasapainottamistarpeet ja se, että neuvottelut niin sanotusta seutukunnallisesta vuodeosastosta olivat päättyneet tuloksettomina (LL 17.9.2020).

Sairaalassa oli vielä tuolloin kolme kaupungin hallinnoimaa kuntoutusosastoa, mutta käytännössä sairaalassa toimittiin kahdella osastolla jo melkein koko vuosi 2020. Esimerkiksi silloisen kolmososaston määräaikaisesta sulkemisesta kaupunki oli ehtinyt aiemmin päättää henkilöstön lomautuksiin liittyvien järjestelyiden takia.

Loimaan sote-johtaja Timo Hokkanen on laatinut kuntoutusosasto 2:n sulkemista koskevan selvityksen ensi viikolla kokoontuvalle hyvinvointilautakunnalle, koska aihe on herättänyt kysymyksiä luottamushenkilöpuolella.

Syyksi sille, ettei sopimusta ole irtisanottu, selvityksessä kerrotaan se, että osaston sulkemisen yhteydessä vuokrasopimuksen irtisanomista ei varmistettu riittävän hyvin. Vuokrasopimuksen osalta oltiin tuolloin siinä käsityksessä, että sopimus olisi irtisanottavissa tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti.

Hyvinvointivaliokunnan päättäessä kuntoutusosasto 2:n sulkemisesta kaupunki maksoi tiloista vuokraa sairaanhoitopiirille vuosittain noin 257 000 euroa, jossa suuruusluokassa tilojen vuokra on edelleen. Hokkanen kertoo valiokunnan ja hänen itsensä olleen tuolloin siinä käsityksessä, että osaston irtisanomisaika on puoli vuotta.

Asia ei ollut kuitenkaan näin yksiselitteinen. Selvityksen perusteella osaston vuokrasopimus on osa laajempaa kokonaisuutta eikä siinä ole irtisanomisaikaa. Sopimuksen muuttaminen edellyttäisi neuvotteluja, jotka koskisivat myös muita sopimuksen osa-alueita kuin pelkkää vuokrasopimusta. Selvityksen mukaan tämä tieto vahvistui kuitenkin vasta vuoden kuluttua siitä, kun hyvinvointivaliokunta oli päättänyt osaston sulkemisesta.

Selvityksen mukaan vuodeosaston vuokrasopimusta ei lähdetty irtisanomaan välittömästi syksyllä 2020 hyvinvointivaliokunnan päätöksen jälkeen, koska kaupunki suunnitteli sairaalan kiinteistöön tiloja perhekeskukselle.

Osana terveysasemaverkkoselvitystä hyvinvointivaliokunta hyväksyi suunnitelman, jossa perhekeskus olisi siirtynyt kokonaisuudessaan Tyks-Loimaan tiloihin. Hyvinvointivaliokunta käsitteli aihetta helmikuun puolivälissä viime vuonna eli puolisen vuotta osaston lakkauttamispäätöksen jälkeen.

Selvityksen mukaan kaupunki olisi solminut uuden vuokrasopimuksen sairaanhoitopiirin kanssa ja maksanut tilojen muutostöiden kustannukset. Muutostöihin ei kuitenkaan ryhdytty, sillä ne osoittautuivat kalliiksi eikä tiloja olisi saatu toiminnallisesti järkeviksi.

Tämän jälkeen viime vuoden syyskuussa ryhdyttiin selvittämään perhepalvelujen siirtymistä muiden lapsiperheiden sosiaalityön palvelujen yhteyteen pääterveysaseman toiseen kerrokseen. Selvityksen mukaan sote-johtaja Hokkanen pyysi tuolloin elinympäristölautakunnan vastuualueelta osaston vuokrasopimuksen irtisanomista, ja tuolloin osoittautui, ettei osaston vuokrasopimuksen irtisanominen ollut läpihuutojuttu.

Hokkanen kertoo viittaavansa kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymään sopimukseen, joka koskee yhteistyö- ja palvelusopimusta vuodeosastopalveluiden tuottamisesta, ja jossa osaston vuokra on yhtenä osana.

Vuokrasopimuksen vaikutusta luonnehditaan selvityksessä kokonaisuuden kannalta merkittäväksi, mutta ei ratkaisevaksi. Hokkanen huomauttaa, että kuntoutusosasto 2:n sulkemisella kaupunki on saavuttanut joka tapauksessa vuositasolla noin 600 000 euron kustannushyödyn ja huolimatta siitä, että kaupunki maksaa osastosta edelleen vuokraa sairaanhoitopiirille. Selvityksen mukaan avosairaalan käynnistäminenkään ei olisi ollut mahdollista ilman osaston sulkemista.

Sote-johtajan mukaan vuokrasopimuksen irtisanomisesta saavutettua hyötyä on vaikea tarkkaan arvioida, koska sairaanhoitopiiri olisi kuitenkin muulla tavalla kattanut jäsenkunniltaan osastosta menetetyn vuokratulon. Varmana hän pitää sitä, ettei kaupunki olisi saavuttanut säästöä läheskään vuokran eli noin 257 000 euron verran.

Hokkanen sanoo, että vuokrasopimukseen liittyvät yksityiskohdat olisi pitänyt selvittää aikanaan tarkemmin, kun hyvinvointivaliokunta päätti osaston lakkauttamisesta. Hän on myös sitä mieltä, ettei osaston lakkauttamispäätöstä tehtäessä olisi pitänyt korostaa osaston vuokrasta syntyvää säästöpotentiaalia.

Sairaalassa on nykyään kaksi kaupungin hallinnoimaa osastoa: B1 ja B2. Hokkanen kertoo, että lakkautetulla osastolla on tällä hetkellä kaupungin kotihoidon työntekijöiden toimipiste.