Seutukaupunkien vetovoimaa selvittävässä sähköisessä kyselyssä on vastausaikaa helmikuun loppuun.

Loimaan vetovoimaa selvitetään seutukaupunkien asukkaille suunnatulla sähköisellä kyselytutkimuksella, joka jatkuu helmikuun loppuun.

Loimaa on yksi 57:stä seutukaupungista Suomessa. Seutukaupungilla tarkoitetaan talousalueen keskusta, joka muodostaa ympärilleen työssäkäynti- ja asiointialueen, mutta ei ole maakuntansa keskus.

Vetovoimatutkimuksessa selvitetään nyt toista kertaa seutukaupunkien tunnettavuutta, imagoa ja vetovoimaa. Loimaalaiset arvioivat sekä kotikaupunkiaan että naapuriseutukaupunkeja.

Tutkimus jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen vetovoimatutkimukseen. Sisäisessä tutkimuksessa eli pitovoimatutkimuksessa tarkastellaan asukkaiden näkemyksiä kotikaupungistaan ja ulkoisessa vetovoimatutkimuksessa selvitetään muualla asuvien mielikuvia.

– Kaiken kaikkiaan tutkimuksen avulla voidaan selvittää Loimaan alueen pitovoiman ja vetovoiman kokonaistilannetta, Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen kuvailee.

Tutkimukseen osallistuvilla seutukaupungeilla on runsaasti yhteisiä haasteita, jotka liittyvät työllisyyteen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, toimiviin liikenneyhteyksiin ja koulutustarjonnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Tutkimuksen lähtökohta on, että työ- ja opiskelumahdollisuuksien ohella mielikuvat alueen identiteetistä ja vireydestä vaikuttavat myös merkittävästi asuinpaikka- ja matkailupäätöksiin sekä yritysten ja muiden sidosryhmien ratkaisuihin.

– Vetovoimatutkimusta voisikin luonnehtia eräänlaisena fiilistutkimuksena, jolla kartoitetaan Loimaan kaupungista syntyneitä mielikuvia niin asukkaiden kuin muualla asuvien silmissä, Laaksonen tiivistää.

Seutukaupunkitutkimuksella on pohjustava rooli Loimaan kaupungin uuden strategian työstämisessä. Kaupunginjohtaja Jari Rantalan mukaan strategiatyössä tullaan erikseen kuulemaan asukkaita ja sidosryhmiä, mutta pito- ja vetovoimasta saadaan hyvät lähtötiedot jo seutukaupunkitutkimuksen kautta.

Loimaalaiset voivat osallistua tutkimukseen kaupungin kotisivuilta tai alla olevasta linkistä:

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUeC8iULdvWkyb4