Loimaalainen Katja Mäkelä valittiin Loimaan talousjohtajaksi

0

LOIMAAN kaupungin uudeksi talousjohtajaksi on valittu Loimaalla asuva MBA-tutkinnon suorittanut Katja Mäkelä.
Valinnasta päätti kaupunginhallitus. Kaupunginhallitukselle annettu päätösehdotus tehtiin soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella. Kaupunki oli lähettänyt haastatelluista soveltuvuusarvioon Katja Mäkelän ja Pia Oksasen.
Valinta perustuu kokonaisarviointiin, jonka mukaan valitulla on hakijoista parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.
Talousjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 4 613 euroa. Koeaika on kuusi kuukautta.
Virkaan haki seitsemän henkilöä.
Loimaan kaupungin aikaisempi talousjohtaja Sari Laine on valittu Ruskon kunnan talous- ja hallintojohtajaksi.