Loimaalaisiin kouluihin saapuu yli 20000 koronakotitestiä

0

LOIMAA, ORIPÄÄ, YPÄJÄ Huoltovarmuuskeskus pyrkii toimittamaan tällä viikolla Loimaalle ja Oripäähän koronakotitestejä peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden käyttöön. Loimaalle testejä saapuu runsaalle 4 000 henkilölle ja Oripäähän reippaalle 200:lle.

Huoltovarmuuskeskuksen suojavarusteyksikön johtaja Mikko Matikkala tavoittelee, että testit saapuvat Loimaalle ja Oripäähän tämän viikon torstaina, mutta viimeistään ensi viikon alussa.

Matikkala sanoo, että jokaiselle koululaiselle ja koulun henkilökuntaan kuuluvalle on tarkoitus jakaa viisi koronakotitestiä. Käytännössä Loimaalle yksittäisiä testejä saapuu hieman yli 20 000 ja Oripäähän runsaat 1 100 kappaletta.

Ypäjälle noin 900 henkilölle toimitettavat 4 500 kotitestiä saapuvat hieman myöhemmin, näillä näkymin ensi viikon lopulla tai viikon 9 alussa.

Huoltovarmuuskeskus jakaa kotitestejä koko maahan kunnille ja kuntayhtymille sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden testaaminen on osa koronaministerityöryhmän ehdottamia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan koulujen ja oppilaitosten terveysturvallisuutta.

Matikkala kertoo, että testien jakeluaikataulussa on huomioitu muun muassa koronataudin ilmaantuvuus alueella ja oppilaiden talvilomien ajoittuminen. Hänen mukaansa yhtenä ajatuksena on se, että oppilaat saavat testit kotiin mukaansa talvilomien ajaksi. Tarvittaessa oppilaat voivat tehdä testin lomalla, jolloin vältytään siltä, että he palaavat kouluun kipeinä.

Loimaalla ja Oripäässä peruskoulujen talvilomat alkavat ensi viikolla. Myös Loimaalla toisen asteen koulutusta tarjoavan Novidan hiihtoloma ajoittuu ensi viikolle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman kotitestausohjeen perusteella oppilas, opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva voi tehdä testin, jos hänellä on koronavirukseen viittaavia oireita. Testi tehdään kotona itsenäisesti tai vanhemman valvonnassa testipakkauksen ohjeiden mukaisesti. Testaamista ei suositella, jos henkilö on sairastanut joko virallisella tai kotitestillä varmistetun koronavirusinfektion edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Loimaan peruskouluissa on oppilaita ja henkilöstöä pyöreästi 1 700. Loimaan kaupungin sivistysjohtaja Manne Pärkö arvioi Loimaalle saapuvan testimäärän kuulostavan hyvältä ja että toiselle asteelle Novidan ammattiopistoon ja lukioon Huoltovarmuuskeskuksen lastista riittää testejä. Novidan apulaisrehtori Jouko Tevasaari on varannut Novidan ammattiopistoon ja lukioon testejä 1 500 henkilölle.

Testit on tarkoitus saada oppilaille jakoon mahdollisimman nopeasti. Pärkö sanoo, että Huoltovarmuuskeskuksen lasti saapuu kaupungin keskusvarastolle, josta testit toimitetaan kouluihin ja kouluissa opettajat jakavat testit eteenpäin omien ryhmiensä oppilaille.

Oripäässä testimäärä riittää Oripään koulun tarpeisiin ja yli. Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen suunnittelee, että Oripäässä testejä tullaan jakamaan yhdessä kotihoidon ja seurakunnan välityksellä.

Tolppanen arvelee, että Oripäässä testejä voidaan jakaa myös varhaiskasvatuksen puolelle, koska monessa perheessä on lapsia sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen puolella. Tavoitteena on, että osa teisteistä lähtee eteenpäin jakoon heti samana päivänä, kun ne ovat saapuneet Oripäähän. Testejä ei ole tarkoitus varastoida.

Huoltovarmuuskeskus on tilannut yhteishankintana koronakotitestejä koko maahan noin kuusi miljoonaa kappaletta. Testit on tilattu ulkomailta, ja ne lähetetään jakeluvuorossa oleviin kuntiin lähes suoraan lentokentältä.

– Yksi lattiakosketus siinä on välissä, Mikko Matikkala sanoo viitaten siihen, että lentokoneesta rahti puretaan ensin välivarastoon.

Varastosta koronatestit rahdataan kuorma-autoilla kuntiin ympäri Suomea.

– Aikamoinen harjoitus tämä on, sillä Suomessa on yli 300 kuntaa, Matikkala luonnehtii.

Logistiikan kannalta olennaista on se, ettei lastin lämpötila saa laskea missään vaiheessa alle +3 asteen.

Koulujen oppilaille ja henkilökunnalle Huoltovarmuuskeskuksen toimittamat koronakotitestit ovat ilmaisia. Matikkala sanoo, että Huoltovarmuuskeskukselle testien hankintaan ja jakeluun on osoitettu kymmenen miljoonaa euroa valtion rahaa.