”Loimaalaisten määrä hupeni”

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Yllä oleva otsikko oli viime tiistain 1.2. LL:ssä, missä käsiteltiin ajankohtaista Loimaan väestönkehitystä. Olen myös itsekin seurannut kotikaupunkini väestönkehitystä tarkemmin vuoden 2004 kuntaliitoksesta lähtien.

Vuonna 2004 oli ”loimaalaisia”, mukana myös Alastaron ja Mellilän väestö, jotta luvuista saadaan vertailukelpoisia, 17365 henkilöä ja nyt 2021 vuoden lopussa 15632 henkeä eli vähennystä 1733 henkeä. Kuten 1.2. lehdessäkin kerrottiin oli vähennys vuodessa 138 henkilöä, mutta ikäluokissa 20–69 oli vähennystä 187 henkilöä, joiden maksamat verot menevät jatkossa muihin kuntiin.

Varsinais-Suomessa on viisi seutukuntaa: Turun seutu noin 338 tuhatta asukasta, Salon seutu noin 60 tuhatta, Loimaan seutu noin 33,5 tuhatta, Vakka-Suomi noin 31 tuhatta ja Turunmaa-Åboland noin 22 tuhatta asukasta.

Varsinais-Suomen asukasluku kasvoi vuodessa 1739 asukkaalla: Turun seutu +2088, Salon –245, Loimaan seutu –168, Vakka-Suomi +79 ja Turunmaa –15.

Loimaan seudulla vain Oripäässä oli kasvua kolme henkilöä, Pöytyällä asukasluku pysyi samana kuin vuonna 2020 ja Loimaalla, Koski TL:llä, Marttilassa ja Aurassa väki väheni.
Ennen V-S:n hyvinvointialueen vaaleja ehdokkaat painottivat, että kaikkia alueita pitää kohdella tasapuolisesti, joten paikkajaot seutukuntien väestöjen mukaan tuntuisi tasapuoliselta.

V-S:n hyvinvointialueella oli 2021 vuoden lopussa noin 484 tuhatta asukasta. Seutukuntien asukaslukuun verrattuna tarkoittaisi se 79 aluevaltuutetun laskennallista jakautumista seuraavasti: Turun seutukunnalle 55 valtuutettua, Saloon 10, Loimaalle viisi, Vakka-Suomeen viisi ja Turunmaan seutukunnalle neljä valtuutettua.

Vaaleissa tuli valituksi eri seutukunnilta valtuutettuja niin, että vain Loimaan seutukunta sai ”yliedustusta” kolmen valtuutetun verran eli kahdeksan valtuutettua ja Salon seutukunta ”aliedustusta” vastaavasti kolme valtuutettua eli sinne tuli seitsemän valtuutettua. Muut seutukunnat saivat saman määrän, mitä niille kuuluisi laskennallisestikin.

Samalla tavalla, julkisuudessa esillä olleet, 15 hallituspaikkaa jakautuisivat: Turun seutukunnalle 10 paikkaa, Salolle kaksi, Loimaalle, Vakka-Suomelle ja Turunmaalle kullekin yksi paikka, jotta väestöpohjan mukainen tasapuolisuus toteutuisi.

Työ ennen hyvinvointialueen alkua tulee olemaan valtava, tietojärjestelmien yhteensovittamisineen ja sen kouluttaminen koko henkilöstölle, kaikkien toimintojen yhtenäistäminen sekä puuttuvien henkilöiden rekrytointi, kun jo nyt on kaikkialla huutava pula tekevistä käsistä. Aikaa on enää 11 kuukautta, mukaan lukien lomat.

Toisaalta vt. perhe- ja peruspalveluministerikin sanoi vaalien jälkeen haastattelussa, että rahan, joka hyvinvointialuille on päätetty myöntää, on riitettävä. Toivottavasti valitut päättäjät pääsevät nopeasti ratkomaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaiden asioita.

Olavi Suominen