LL Arkisto

LOIMAAN kaupungin organisaatiosta siirtyy yhteensä noin 550 työntekijää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen ensi vuoden alusta alkaen.
Suurin osa hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Heitä on viitisensataa.
– Lisäksi henkilöstöä siirtyy myös sivistys-, elinkeino ja kaupunkikehityksestä sekä tukipalveluista, noin 50 henkilöä, Loimaan henkilöstöjohtaja Anniina Laajalehto kertoo.
Siirtyvän henkilöstön osuus on noin puolet koko kaupungin nykyisestä henkilöstömäärästä. Myös kaupungin henkilöstökuluista siirtyy hyvinvointialueelle arviolta puolet: siirtyvien työntekijöiden henkilöstökuluiksi on arvioitu 24,4 miljoonaa euroa tämän vuoden osalta.
Loimaan kaupunki luovuttaa muiden kuntien tavoin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle tietoa sen suunnittelua ja valmistelua varten.
Osa luovutettavista tiedoista, kuten kaupungin henkilöstömäärä, perustuvat viime vuoden lopun tilanteeseen.
– Tiedot tulevat tarkentumaan tulevan vuoden aikana, ja lopullinen tieto siirtyvästä henkilömäärästä tiedetään lähempänä liikkeenluovutuksen toteutumista. Laajalehto sanoo.

Hyvinvointialue vuokraa kunnilta muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloja kolmeksi vuodeksi, jonka päälle tulee mahdollinen vuoden optio.
Loimaan kaupunki vuokraa yhteensä 26 toimitilaa hyvinvointialueelle. Tekninen johtaja Antti Korte summaa, että hyvinvointialueelle siirtyy vuokralle kolme terveysasemaa, kolme paloasemaa, kymmenen ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalveluihin liittyvää kiinteistöä sekä kymmenen muuhun toimintaan, kuten avopalveluihin ja lastensuojeluun, liittyvää toimitilaa. Onpa mukana yksi väestönsuojakin.
Tiloihin kuuluva irtaimisto siirtyy hyvinvointialueen omistukseen.

Loimaan kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten kokonaismäärästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Tähän mennessä sopimuksia, jotka ovat hyvinvointipalveluiden käytössä tai joiden on katsottu olevan yleisesti toiminnan keskeytyksettömän jatkon kannalta tärkeitä, on luetteloitu ja arvioitu olevan yli sata.
Omaisuudesta, jolla on tasearvoa, arvioidaan luovutettavan hyvinvointialueelle runsaan 50 000 euron edestä. Lisäksi kaupungilla on runsaasti kirjanpidosta poistettua irtaimistoa.
Selvitykset olivat esillä kaupunginhallituksessa.