Loimaan paloasemaa aletaan remontoida

0
Loimaan paloasemalla on ympärivuorokautinen valmius pelastustoimintaan niin, että paikalla on aina vähintään neljä henkilöä.

LOIMAAN paloaseman sisätiloihin tehdään rakenteellisia muutoksia, joiden tarkoituksena on parantaa tilojen käytettävyyttä ja turvallisuutta.

– Asemalla on nyt erotettu päivävuorolaisten ja vuorotyöntekijöiden tilat, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Nämä tilat yhdistetään purkamalla väliseinä. Näin muodostuvaan yhtenäiseen tilaan tehdään koko henkilöstölle tarkoitettu yhteinen keittiö ja taukotila, asemamestari Janne Aso ja pelastuspäällikkö Mika Kontio Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksesta kertovat.

Aso sanoo, että tilamuutoksilla pyritään vahvistamaan työyhteisöä.

– Loimaa on maakunnan ainoa aluepaloasema, jossa on erillistilat.

Pelastushenkilöstön pitää olla hyvässä kunnossa, ja remontissa kohennetaan fyysisen kunnon ylläpitämiseen tarkoitettuja tiloja. Asemalla on nyt käytössä aerobista harjoittelua varten tilapäinen liikuntatila, joka muutetaan paremmin tarkoitukseen sopivaksi. Sen lisäksi talossa on erillinen lihaskuntoharjoitteluun tarkoitettu tila.

Paloasemalle tehdään myös asiakaspalvelutila, jossa esimerkiksi palotarkastajat käyvät neuvotteluja talossa vierailevien siviilihenkilöiden kanssa.

Remontin yhteydessä tehdään muutoksia myös kulunvalvontaan. Kulkua väestönsuojelutiloihin muutetaan turvallisemmaksi. Tilat toimivat Loimaan kaupungin johtokeskustiloina, ja sopimuspalokunnat sekä SPR järjestävät niissä koulutusta.

Muutostöiden arvioidaan maksavan 116000–120000 euroa. Irtaimisto ja toimintaan liittyvät tekniset laitteet eivät sisälly hinta-arvioon.

Vuonna 2009 valmistuneen paloaseman omistaa Loimaan kaupunki, ja Ason mukaan asema on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

Aseman henkilöstöön kuuluu yhteensä reilut 30 vuorotyöntekijää ja 6 päivävuorolaista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on hyväksynyt aseman tilamuutokset. Muutostöistä vastaa Loimaan kaupunki, ja niiden kustannukset peritään pelastuslaitokselta viisivuotisella lisävuokrasopimuksella, jolloin varsinainen vuokrasopimus säilyy ennallaan. Lisävuokra on noin 2 700 euroa kuukaudessa.

Loimaan kaupunki suunnittelee tekevänsä muutostyöt tämän vuoden aikana. Aikataulu määräytyy kaupungin investointipäätöksen pohjalta. Työt tehdään vaiheittain, jotta väistötilojen tarve ja häiriöt jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.