Loimaan työllisyys koheni, työvoiman määrä väheni

0
SSS/VILLE POHJONEN

LOIMAAN työllisyysluvuista löytyy paljon myönteistä verrattaessa tammikuuta 2021 ja tammikuuta 2022 keskenään. Työttömyys väheni eli työllisyys koheni vuoden jaksolla.
Tammikuussa 2022 Loimaan työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, kun tammikuussa 2021 se oli vielä 10,3.

Tammikuussa 2022 Loimaalla oli 591 työtöntä työnhakijaa. Vuotta aiemmin 702.
Työttömiä miehiä oli nyt tammikuun lopussa 360, vuosi takaperin 404.
Naisia vastaavasti 231 ja 291.
Työvoiman kokeneiden konkareiden työllisyys parani myös: yli 50-vuotiaita loimaalaistyöttömiä oli tammikuussa 271. Se on 20 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Avoimien työpaikkojen määrä on samaan aikaan kasvanut. Työpaikkoja oli nyt tarjolla 210, viime vuoden tammikuussa 159.

Huono uutinen on, että Loimaan työikäinen väestö on supistunut. Työikäisiä oli Loimaalla nyt tammikuussa 6 768, kun vuotta aiemmin heitä oli 6 832. Miinusta tuli vuoden aikana 64.

Oripäässä työllisyystilanne on niin ikään kohentunut. Kunnan työttömyysaste oli tammikuun 2022 lopussa 5,2, kun se vuotta aiemmin oli 7,9 prosenttia. Työttömien määrä laski samassa ajassa 30:een (46). Miehiä oli työttömänä 20 (28) ja naisia 10 (18).

Avoimia työpaikkoja Oripäässä oli nyt 11 (6). Työikäisen väestön määrä on kunnassa pysynyt samana. Työvoimaa kunnassa on tuoreimman tilastoinnin mukaan 580, yksi enemmän kuin vuosi takaperin.

Kaikkineen Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 22 300 työtöntä työnhakijaa. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 400 henkilöllä. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 2 600 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,8 prosenttia, joka oli 1,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (10,4 prosenttia).

Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 10 800 kappaletta. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 28 300, joka on eli 12 900 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Ennakkotietoihin perustuva vuoden ensimmäinen työllisyyskatsaus on hyvä päättää myönteiseen havaintoon: Nuoria oli työttömänä vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais­-Suomen kunnissa.