Opintouudistus lisäsi Novidan otetta nuorista oppivelvollisista

0
Kerttu Kivekäs (oik.) ja Ansela Uusitalo pistäytyivät Novidan Turuntien opiskelijayhdistyksen ylläpitämällä kioskilla. Heitä palveli tiskin takana Laura Kivikoski. He kaikki opiskelevat ensimmäistä vuotta merkonomeiksi. KUVA: LL Arkisto/Lari Kiviranta

LOIMAA Viime vuonna voimaan astuneen oppivelvollisuuden laajentamisen myötä nuoria oppivelvollisia on eronnut opinnoista aiempaa vähemmän toisen asteen koulutusta tarjoavassa Novidan ammattiopistossa ja lukiossa.
Näin arvioi pedagoginen rehtori Petri Lähde, jonka mukaan uudistus on toiminut tässä suhteessa äärettömän hyvin.
– Oppivelvollisten opintojen keskeyttämiset ovat vähentyneet viime syksyn aikana alle puoleen aikaisemmasta vuodesta, ja nämäkin opiskelijat ovat siirtyneet opiskelemaan toista alaa tai toiseen kouluun, eivät siis päättäneet opintojaan. Yksikään ei siis ole niin sanotusti pudonnut tyhjän päälle.
Apulaisrehtori Jouko Tevasaari laskee, että kuluvana lukuvuonna opinnoista eronneiden oppivelvollisten määrä on yhden, korkeintaan kahden käsin sormin laskettavissa.
Viime syksynä lukuvuoden alkaessa Lähde arvioi, ettei oppivelvollisuuden laajentaminen ole toistaiseksi lisännyt Novidan ammattiopiston ja lukion oppilasmäärää, koska Novidasta opiskelupaikkaa hakeneet eivät olleet ennen uudistustakaan jääneet ilman opiskelupaikkaa (LL 12.8.2021).
Hän sanoo Novidan oppilasmäärän kasvavan kuitenkin pikkuisen sitä kautta, että opintonsa keskeyttäneiden nuorten oppivelvollisten määrä on vähentynyt.
Kokonaisuutena Novidan ammattiopistossa keskeytti opintonsa viitisen prosenttia opiskelijoista viime vuonna. Osuus on pikkuisen, noin prosenttiyksikön suurempi kuin sitä edellisenä vuonna. Ristiriitaiselta vaikuttavaa tilannetta Tevasaari perustelee sillä, että lähes puolet Novidan perustutkinto-opiskelijoista on yli 20-vuotiaita, joita oppivelvollisuuden laajentaminen ei koske.

Oppivelvollisuutta laajennettaessa oppivelvollisuusikä nostettiin 18 ikävuoteen. Maan hallituksen tavoitteena oli, että jokainen peruskoulunsa päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.
Oppivelvollisuuden laajentaminen merkitsi myös sitä, että oppivelvollisten oppimateriaalit ovat maksuttomia 18 ikävuoteen tai tutkinnon suorittamiseen saakka.
Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen kritisoi uudistusta sikäli, ettei valtiovalta näytä pitävän lupaustaan siitä, että se maksaisi oppimateriaaleista syntyvät kustannukset koulutuksen järjestäjille täysimääräisinä.
Virtanen kertoo, että tähän mennessä Novidan ammattiopistossa ja lukiossa on aiheutunut lisäkustannuksia oppimateriaaleista arviolta 110 000 euroa, josta valtio on korvannut noin 15 000 euroa.

 

Sähkö- ja automaatioala suosituin Loimaalla

Novidan ammattiopiston Loimaan ammatillisissa toimipisteissä opiskelee noin 900 opiskelijaa.
Eniten perustutkinto-opiskelijoita on sähkö- ja automaatioalalla, noin 150. Seuraavina tulevat sosiaali- ja terveysala sekä logistiikka, joissa kummassakin on opiskelijoita runsaat 110.
Apulaisrehtori Jouko Tevasaari arvioi työelämän tarpeita ajatellen, että sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajaksi opiskelevia voisi olla huomattavasti suurempikin määrä.
Paikallisen valmistavan teknologiateollisuuden kannalta hän näkisi mielellään enemmän opiskelijoita myös kone- ja tuotantotekniikan alalla. Nyt alaa opiskelee nelisenkymmentä perustutkinto-opiskelijaa.
Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen korostaa yritysten ja oppilaitosten kumppanuutta ja havainnollistaa Novidan pilotoivan parhaillaan esimerkiksi Uudessakaupungissa kaksikielistä, osin englannin kielellä tuettua koulutusta, joka on suunnattu maahanmuuttotaustaisille opiskelijoille. Hän sanoo kokeilun vastaavan etenkin autotehtaan ja sote-alan työvoimatarpeisiin. Vastaavanlainen koulutus olisi mahdollista Loimaallakin, jos paikalliset yritykset näkevät sellaiselle tarvetta.

Lotta Mäki ja muut ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelijat oppivat kioskissa asiakaspalvelutehtäviä ja toimimaan työyhteisössä.

 

Perustutkinto-opiskelijoiden määrät aloittain Loimaalla

Sähkö- ja automaatio 149.
Sosiaali- ja terveysala 113.
Logistiikka 112.
Liiketoiminta 74.
Maatalous 70.
Hiusala 47.
Autoala 44.
Ravintola- ja cateringala 43.
Media 43.
Rakennusala 42.
Kone- ja tuotantotekniikka 40.
Talotekniikka 31.
Taideteollisuusala 29.
Kauneudenhoito 28.
Tekstiili- ja muotiala 22.
Valmistava koulutus 14.