Sidonnaisuusilmoitukset käyttöön seurakunnassa

0
Sidonnaisuusilmoitus koskisi muun muassa kirkkovaltuuston puheenjohtajistoa. Kuva: LL arkisto.

Loimaan seurakunnassa suunnitellaan sidonnaisuusilmoitusten käyttöönottoa. Kirkkovaltuutettu Tarja Mäki-Punto Ristanen on tehnyt asiaa koskevan aloitteen, joka jatkovalmistellaan kirkkoneuvoston syksyn kokoukseen.

Suositus sidonnaisuusilmoituksista seurakunnassa tulee Kirkkohallitukselta. On katsottu tarpeelliseksi, että luottamushenkilön ja johtavan viranhaltijan tulisi ilmoittaa, jos hän työskentelee elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen tai yhteisön johtotehtävissä, jos hän hallinnoi merkittävää varallisuutta tai vastuita tai on luottamustehtävissä yhdistyksissä, yhteisöissä tai säätiöissä.

Ylipäätään ilmoitus tulisi antaa kaikista niistä sidonnaisuuksista, joilla voi arvioida olevan merkitystä luottamus- tai virkatehtävissä. Tavoitteena on lisätä hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sillä sidonnaisuusilmoitukset ovat julkisia. Menettely on käytössä myös kunnissa.

Loimaan seurakunnassa sidonnaisuusilmoitus tulisi saada kirkkoneuvoston puheenjohtajistolta ja jäseniltä sekä henkilökohtaisilta varajäseniltä. Lisäksi on suositeltavaa, että kirkkovaltuuston puheenjohtajisto, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvostoossa, antavat myös ilmoituksen.

Näiden lisäksi viranhaltijoista kirkkoherra, talouspäällikö ja muut johtavat viranhaltijat lasketaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
Kirkkoneuvosto päätti palata asiaan syksyllä.