Lujabetonin Loimaan tehtaalla elementtityöntekijä Viktors Doncovs otti mitat ylös muun muassa seinäelementin raudoitustöitä varten. Lujabetonilla on Suomessa kaikkiaan 23 elementti-, valmistebetoni- ja betonituotetehdasta. Ruotsissa on neljä tehdasta.

LOIMAA Lujabetonin Loimaan betonielementtitehtaalla on paiskittu hommia paikoin kapasiteetin ylärajoilla. Etenkin kerrostalorakentamisessa hyödynnettäville seinäelementeille on kysyntää.
– Kovasti rakennetaan Helsingin, Turun ja Tampereen suunnalla, Lujabetonin Loimaan elementtitehtaan uusi tehdaspäällikkö Juha Hormalainen perustelee.
Lujabetonin Loimaan tehdas sijaitsee otollisesti tämän niin kutsutun kasvukolmion keskellä, eikä pääsääntöisesti tehtaan tuotteita ole välttämättä edes kannattavaa rahdata yli 200 kilometriä kauemmas.
Tahti tuotannossa alkoi kiihtyä viime kesää kohden.
– Koronapandemian alussa oli varsin suuri epätietoisuus siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta rakennuselementtien hyvä kysyntä yllätti iloisesti lähes kaikki.
Hormalainen arvioi, että tehtaan tuotanto on varsin hyvällä myyntikuormalla ensi syksyyn saakka ja myyntiä on jopa loppuvuoteen asti, mikä on poikkeuksellista.
– Työntekijöitä on hiljattain rekrytoitu lisää, ja muutamalle osaajalle on tarve vieläkin.
Hänen mukaansa kysyntää on etenkin ammattilaisille, joilla on kokemusta elementtitehtaalta ja esimerkiksi raudoitustehtävistä. Hän huomauttaa, että Loimaalla tällaisten osaajien määrä on pieni ja työvoimasta kilpailee muu paikallinen teollisuus ja siksi esimerkiksi Lujabetonin tehtaalle on palkattu työvoimaa ulkomailta, muun muassa Latviasta.

Lujabetonin Loimaan tehtaan asiakkaat ovat pääsiassa rakennusliikkeitä. Tehdaspäällikkö Juha Hormalainen arvioi, että rakennusalalla eletään parhaillaan suhdannehuippua.

Hormalainen aloitti Lujabetonin Loimaan tehtaan tehdaspäällikkönä viime syksynä.
Ala on hänelle entuudestaan tuttu, sillä Hormalainen on työskennellyt lähes koko työhistoriansa betonielementtitehtaissa. Hän toimi muun muassa pitkään Lujabetonin kilpailijalla tuotantoinsinöörinä ja loppuaikoina tehdaspäällikkönä.
– Tehtävä Lujabetonilla vaikutti sopivalta ja hyvältä omaan osaamiseeni nähden antaen sopivasti haastetta ja mahdollisuuden kehittää itseäni. Lujabetoni on myös aina vaikuttanut hyvältä työnantajalta, josta en ole kuullut puhuttavan huonoa.
Lujabetonin Loimaan toimipisteessä työskentelee Hormalaisen alaisuudessa 44 työntekijää, kun mukaan lasketaan oma henkilöstö sekä vuokratyövoima. Näiden lisäksi on kuusi toimihenkilöä, tehdaspäällikkö mukaan luettuna.
Hormalainen kertoo, ettei Loimaan tehtaalla ole jouduttu henkilöstön lomautuksiin pandemian takia. Tuotantoon tautitilanne on kuitenkin vaikuttanut.
– Vuodenvaihteessa 2021–2022 karanteenit ja sairastumiset olivat huipussaan, hän sanoo ja arvioi tuotannon jääneen tuolloin aikatauluista jälkeen.

Seinä-, maatalous- ja infraelementtejä sekä paaluja valmistavan Loimaan tehtaan liikevaihto vaihtelee vuodesta ja suhdanteesta riippuen 5–10 miljoonassa eurossa. Elementtityöntekijä Zigmars Ismailovs varusteli seinäelementtiä.