Kotitalouksissa syntyvän biojätteen ja pakkausjätteen kuljetukset kilpailutetaan järjestämisvastuun siirryttyä kunnille.

JÄTEHUOLTO Heinäkuussa 2021 astui voimaan uusi jätelaki, jonka myötä vastuu kotitalouksien bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten järjestämisestä siirtyy kunnille. Kotitalouksille muutos näkyy siten, että Loimi-Hämeen Jätehuolto oy kilpailuttaa bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset toimialueensa asukkaiden puolesta.

– Kun kuljetusten järjestäminen on yhden tahon vastuulla, ajoreitit voidaan organisoida tehokkaasti. Näin yhdellä kadulla tai taloyhtiön pihalla eivät käy enää useamman eri toimijan tyhjennysautot. Tämä parantaa kotipihojen turvallisuutta ja pienentää jätteenkuljetuksesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia, Loimi-Hämeen Jätehuollon viestintäpäällikkö Mirva Naatula kertoo.

Jätehuollon kuljetusten palveluntuottajina toimivat edelleen yksityiset yritykset, mutta kotitaloudet saavat palvelun yhden toimijan kautta. Samalla jätehuollon järjestäminen selkeytyy huomattavasti.

– Jatkossa kotitaloudet saavat kaiken bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräykseen tarvitsemansa avun yhdestä numerosta, eli kunnalliselta jätehuoltolaitokselta.
Käytännössä kotitalouksien bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten järjestäminen siirtyy LHJ:n vastuulle vuoden 2023 aikana. Suunnittelutyö ja kilpailutus on kuitenkin käynnistetty jo hyvissä ajoin.

– Järjestämme helmi-maaliskuussa kaksi erillistä markkinavuoropuhelua jätekuljetuksista kiinnostuneille toimijoille. Varsinainen tarjouspyyntö laaditaan näissä tilaisuuksissa käytyjä keskusteluja hyödyntäen, joten toivomme yrityksiltä aktiivista osallistumista, Naatula sanoo.

Markkinavuoropuhelut järjestetään LHJ:n Forssan jätekeskuksessa, mutta niihin on mahdollista osallistua myös etänä.
– Biojätteen kuljetusta koskeva vuoropuhelu järjestetään 23. helmikuuta. Pakkausjätteen vuoro on 18. maaliskuuta. Toivomme yritysten ilmoittautuvan tilaisuuksiin etukäteen sähköisen lomakkeen kautta.

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä