ORIPÄÄN kunta suunnittelee korottavansa varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajien palkkaa huhtikuun alusta alkaen.
Sivistyslautakunta ehdottaa, että varhaiskasvatuksen opettajan palkkaa nousee sadalla eurolla kuukaudessa ja lastenhoitajien palkka 50 eurolla. Ehdotus etenee seuraavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Lautakunnalle annetusta valmistelusta ilmenee, että Yle teetti varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja koskevan kyselyn Varsinais-Suomen kunnille loppuvuodesta 2021. Kyselyn tuloksien perusteella Oripäässä maksetaan Varsinais-Suomen alueen heikointa palkkaa varhaiskasvatuksen opettajille sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajille. Lastenhoitajien palkka löytyi vertailussa maakunnan loppupäästä.
Ylen (2.12.2021) uutisen mukaan Oripäässä varhaiskasvatuksen opettajan kuukausipalkka jää 2 420 euroon, erityisopettajan palkka puolestaan 2 632 euroon. Lastenhoitajan keskipalkka on Varsinais-Suomen kunnissa keskimäärin 2 202 euroa.
Sivistyslautakunnan valmistelun mukaan Oripäässä varhaiskasvatuksen erityisopettajan loppupalkka nousee kuitenkin korkeammaksi työn vaativuuteen liittyvien korvausten myötä.

Varhaiskasvatuksessa on valtakunnallisesti vaikeuksia täyttää avoinna olevia työpaikkoja. Lautakunnan valmistelussa kerrotaan, että yhä useampi kunta on nostanut palkkoja saadakseen ammattitaitoista henkilökuntaa riittävästi.
Oripäässä varhaiskasvatuksen työryhmän tapaamisessa palkkojen nostaminen koettiin tärkeäksi. Sivistyslautakunnan valmistelun mukaan Oripään tulisi erottua paremmalla palkalla erityisesti naapurikuntiin verrattuna.