Aluevaltuusto on aloittanut ripeästi työnsä

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Alkuvuodesta valittu aluevaltuusto on tarttunut työhön. Varsinais-Suomessa kiire onkin ja eteenpäin pitää päästä. Hyvinvointialueesta tulee yli kahden miljardin ja yli 20 000 henkilöstön organisaatio kun se aloittaa 1.1.2023.

Aluevaltuusto valitsi aluehallituksen ja valmistelevat lautakunnat. Hallintosäännön ensimmäinen vaihe hyväksyttiin. Hyvinvointialueen johtajan haku on meneillään. Valmistelussa on hyvinvointialueen toimintaorganisaatiot ja strategiaa.
Ensi vuoden vaihteessa pitää palvelujen järjestämisen omistajuus siirtyä kunnilta ja kuntayhtymiltä sujuvasti hyvinvointialueelle. Kaikkia asioita ei saada valmiiksi, vaan työ jatkuu myös ensi vuonna.

Kaikki puolueet ja toimijat ovat todenneet, että keskeistä nyt on pitää uudistuksen tärkeät tavoitteet mielessä. Pitää vahvistaa perusterveydenhoitoa ja perus- ja lähipalveluja, hyödyntää terveydenhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen integraatiota (yhteistyötä) ja lisätä yhdenvertaisuutta. Lääkärille ja hyvään hoitoon pitää päästä ja hoivaa saada.

Henkilöstö on tässä työssä ratkaisevan tärkeässä roolissa. Huoli henkilöstön riittävyydestä on ollut jo nyt.

Koko hyvinvointialueen ja Loimaan seudun kannalta on tärkeää, että organisaatioon tulee myös alueelliset koordinaattorit tai johtajat vahvistamaan alueella yhteistyötä (integraatiota) ja organisaation sisällä ja kuntien toimintojen kanssa (muun muassa koulutus, työllisyyspalvelut, ennalta ehkäisevä toiminta). Uudistus tehdään koko hyvinvointialueella.

Sotekeskukset muodostetaan kun toimintaorganisaatiotyö etenee. Sellainen tulee Loimaallekin ja muutkin yksiköt nyt jatkavat. Erityisen tarpeellista on, että valmistelussa oleva ikäihmisten palveluasumisen yksikkö saadaan liikkeelle.

Vuodeosastopaikoista on nyt puute Varsinais-Suomessa. Tyks-Loimaalla on mahdollista vielä ottaa käyttöön. Tyks-Loimaan pitää voida myös edelleen tarjota polikliinisia erikoissairaanhoidon palveluja myös lähelle, toiselle hyvinvointialueelle, muun muassa punkalaitumelaisille. Asiasta voidaan sopia edelleen.

Kuntien tulee olla nyt myös aktiivisia. Tukipalvelut – kuten ruokailu – toteutuu parhaiten paikallisesti. Seudulta on edustusta eri toimielimissä ja kuntien viranhaltijoita kuullaan. Tärkeä pitää yhteyksiä, jotta uudistus hyvin onnistuu.

Olavi Ala-Nissilä
Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja