HOITOALAN ammattijärjestöt Tehy ja SuPer ovat jättäneet torstaina uuden lakkovaroituksen 13 sairaanhoitopiiriin. Lakko koskee sairaanhoitopiirejä ja osaa niiden omistamista tai niitä lähellä olevista yhtiöistä ja osuuskunnista.

Lakko kestää kaksi viikkoa ja sen piirissä on kaikkiaan noin 40 000 hoitajaa. Lakko on ilmoitettu alkavaksi 1. huhtikuuta ja päättyväksi 15. huhtikuuta.

Nyt jätetyn uuden lakkovaroituksen piirissä ovat Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteiset jäsenet, jotka työskentelevät muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.

Lakkokohteissa annetaan suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.

Kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät helmikuun lopussa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ilmoitukseen, ettei sovulle ole edellytyksiä. Hoitajajärjestöt ovat jo aiemmin jättäneet lakkovaroituksen koskien kuutta sairaanhoitopiiriä ja osaa niitä lähellä olevista yhtiöistä ja osuuskunnista.

Tätä aiemman ilmoituksen mukaista 18. maaliskuuta alkavaksi ilmoitettua lakkoa työ- ja elinkeinoministeriö on siirtänyt kahdella viikolla. Ministeriö voi siirtää myös tänään annetun uuden lakkovaroituksen mukaista lakkoa lain mukaan kerran. Vielä ei tiedetä, käyttääkö se tätä mahdollisuutta.

Kuntasektorin sopimuskausi päättyi 28. helmikuuta, eikä työrauha ole ollut voimassa 1. maaliskuuta alkaen.