Jatketaan konkreettista apua Loimaalta ukrainalaisille

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan jatkuu. Hyökkäyksen seuraukset vaikuttavat kaikkialla. Pahin on vielä edessä.

Vuonna 2020 tilaston mukaan ukrainankielisiä on paljon Varsinais-Suomessa. Loimaalla tuolloin oli 82 ukrainaa puhuvaa ja se oli kaikista kunnista kahdenneksitoista eniten. Ukrainassa on niin maatalouden kuin tekniikankin osaamista ja sitä on Loimaalla tarvittu.

Todella tärkeää on nyt auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia. Paljon onkin Loimaalla hienoa vapaaehtoista avustamista jo meneillään.

Hyökkäyksen ja pommitusten tarkoituksena on myös luoda sekasortoa tuhoamalla asuntorakennuksia ja jopa sairaaloita. Siviilejä kuolee. Pakolaisten määrä tulee olemaan miljoonia ihmisiä.

Loimaalla on oltu ja ollaan valmiita tekemään oma osamme auttamisessa ja enemmänkin. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan kaupungin rahallisesta avustamisesta. Kansanopistolla on erinomainen osaaminen pakolaisten ja myös lasten kotouttamisesta. Majoitustilaa Loimaalla on ja siihen pitää valmistautua.

Avustamisen lisäksi yleistä varautumista myös tarvitaan ja muun muassa parempaa ruokaomavaraisuutta. Kriisi vaikuttaa Loimaalla ja muualla myös maatalouden ennestäänkin hankalaan tilanteeseen. Tämä vaatii valtioilta ja elintarveketjulta konkreettisia toimia kustannuskriisiin.

Energian hinta on jo nyt liian korkea. Energianratkaisuun voimme myös jotain paikallisesti vaikuttaa kotimaisen energiaa lisää hyödyntämällä. Loimaalla on muun muassa oma biokaasuhanke selvitettynä. Tuet kasvavat ja ovat mittavat.

Yritysyhteistyötä ja viljelijäyhteistyötä sen toteuttamiseen vaan nyt tarvitaan.
Tärkein nyt on, että Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat meiltä nyt lisää konkreettista apua.

Olavi Ala-Nissilä
Kaupunginvaltuuston 1. vpj (kesk.)