Loimaan Evankelisen Kansanopiston rehtori Tuomas Lankinen pitää tärkeänä, että Loimaalla ollaan hereillä Ukrainan pakolaistilanteesta. Kuva: LL arkisto / Katriina Reijonen.

LOIMAA Hirvikoskella Loimaan Evankelisella Kansanopistolla on perusvalmiudet vastaanottaa Ukrainasta mahdollisesti saapuvia sotapakolaisia. Tarvittaessa kansanopisto pystyy majoittamaan 20–30 pakolaista pikaisella aikataululla ja myöhemmin mahdollisesti lisääkin.

– Pystymme järjestämään heille tarvittaessa myös opetusta, rehtori Tuomas Lankinen kertoo.

YK:n pakolaisjärjestö arvioi tiistaina, että Ukrainasta oli paennut yli 660 000 ihmistä naapurimaihin. Lankinen arvioi muun muassa näiden tietojen pohjalta, että kyse on sen verran suuresta määrästä, että osa pakolaisista päätyy aikanaan Suomeenkin.

– Toinen kysymys on, näkyykö se sitten Loimaalla. Tärkeintä on kuitenkin se, että täällä ollaan hereillä.

Loimaan Evankelisen Kansanopiston toimintaa hallinnoi yksityinen säätiö. Kansanopistolla on tällä hetkellä noin sata maahanmuuttotaustaista opiskelijaa, jotka ovat saapuneet eri puolilta maailmalta ja eri syistä. Opiston kapasiteetin Lankinen luonnehtii olevan täydessä käytössä.

Hänen mukaansa mahdollisesti Loimaalle saapuvat ukrainalaiset pystyttäisiin kuitenkin majoittamaan kansanopistolle tai sen muualta Hirvikoskelta omistamiin tai vuokraamiin asuntoihin.

– Määrä ei ole kuitenkaan niin suuri, hän sanoo viitaten valmiuteen 20–30 pakolaisen vastaanottamisesta.

LOIMAAN kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen kertoo kaupungin tekevän yhteistyötä kansanopiston kanssa. Työnjako on hahmoteltu siten, että kansanopisto vastaa käytännön toiminnasta ja kaupungin tehtävänä on ennen kaikkea osoittaa kansanopistolle asumistiloja, jos pakolaisia saapuu Loimaalle.

– Kansanopistolla on osaamista tähän tekemiseen, Laaksonen perustelee.

Kaupungilta löytyy tyhjiä kiinteistöjä, ja hänen mukaansa esimerkiksi 20–30 pakolaiselle löydettäisiin tarvittaessa helpostikin tilat. Tähän asti tiloja on kartoitettu ensisijaisesti Hirvikoskelta, joka on perusteltua kansanopiston sijainnin puolesta.

– Kaupunki tekee mielellään sen minkä voimme, jos ja kun ihmiset joutuvat lähtevät sodan seurauksena liikkeelle ja tarvitsevat paikkaa.

Kehittämisjohtaja sanoo, ettei Loimaan kaupungin organisaatiossa, ainakaan johtoryhmässä ole keskusteltu siitä, pitäisikö kaupungin osoittaa suoraa rahallista apua ukrainalaisten auttamiseksi.

– En ole kuullut, että poliittisten päättäjien puolellakaan tällaisesta olisi vielä keskusteltu.