Kaupunki tasaamaan vesihuollon toiminta-alueen muutosten kustannuksia?

0
Vesihuollon toiminta-alueen muutos tulee helposti kalliiksi joko uusille liittyjille tai vesi- ja viemäriverkossa jo oleville. Kuka siis maksaa? ARKISTOKUVA: Pasi Salo

LOIMAA/VIRTTAA Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Vapaudentien alue Virttaalla lisätään vesihuollon toiminta-alueeseen sillä edellytyksellä, että kaupunki maksaa puolet hankkeen lopullisista rakentamiskustannuksista. Esityksellä haetaan paitsi ratkaisua kalliisiin rakentamiskustannuksiin myös linjaa tuleviin muutostarpeisiin.

– Jokainen toiminta-alueen muutos pitää käsitellä erikseen. Tässä tapauksessa kaupungin mukaantulo olisi tärkeää vedenkäyttäjien tasapuolisen kohtelun vuoksi, Loimaan Veden johtaja Kimmo Virta toteaa.

VAPAUDENTIEN alue ei ole asemakaava-aluetta eikä kuulu Loimaan Veden vesihuollon toiminta-alueeseen. Osa Vapaudentien alueen asukkaista on kuitenkin ollut viime vuosina aloitteellisia, jotta alueen kiinteistöt saataisiin liitettyä yleiseen viemäriverkkoon. Tavoitetta puoltaakin kaksi seikkaa: kyseessä on pohjavesialue, ja viemäriverkko sopisi tiiviihkösti rakennetulle asuinalueelle.

Loimaan Veden johtokunta on käsitellyt jätevesiverkoston rakentamista Vapaudentien alueelle kahdesti. Rakentamispäätöstä ei ole tehty vähäisen liittymishalukkuuden vuoksi. Liittymishaluja ovat alueen asukkaiden mukaan vähentäneet korkeat liittymiskustannukset.

ONGELMA onkin raha. Vaikka vesihuoltolaki linjaa, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen verkkoon, Vapaudentien alueella täyttyvät myös perusteet, joilla suuri osa alueen kiinteistöistä saa vapautuksen jätevesiverkkoon liittymisestä. Tämä tosiasia tekee verkon rakentamisesta helposti kalliin joko liittyjille tai vesiliikelaitokselle.

Loimaan Veden teettämien laskelmien mukaan paineviemärin rakentaminen Vapaudentien alueelle maksaisi 124000 euroa. Nykyisellä liittymismaksulla ei pystytä kattamaan 2,2 kilometriä pitkän viemäriverkon rakentamiskustannuksia, vaan lisärahoitusta tulisi saada esimerkiksi alueellisella lisäliittymismaksulla. Korotettu liittymismaksu hipoisi kuitenkin 4700 euroa, vaikka alueen kaikki 21 kiinteistöä liittyisivät jätevesiverkkoon. Tämän päälle tulisivat kiinteistökohtaiset kulut kuten kiinteistöpumppaamo ja taloputki.

Viettoviemärin rakentaminen olisi liittyjille hiukan edullisempi ratkaisu. Siinä kiinteistöpumppaamot korvattaisiin alueen yhteisellä pumppaamolla. Vesiliikelaitokselle ratkaisu maksaisi kuitenkin noin 50000 euroa enemmän kuin paineviemäri.

LOIMAAN VEDEN johtaja pitää lisäliittymismaksua huonona ratkaisuna. Se koskisi myös alueen tulevaa uudisrakentamista, mikä vaarantaisi alueen kehittymisen ja laajenemisen. Virta vierastaa muutenkin ajatusta, että eri puolille kaupunkia alkaisi muodostua erisuuruisia liittymismaksuja.

– Kyse on myös vedenkäyttäjien tasapuolisesta kohtelusta. Vesihuoltolain mukaan liittymismaksujen tulee kattaa liittymiskulut. Muussa tapauksessa kulut maksavat muut vedenkäyttäjät.