Kutsu paikallisyhdistyksille

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

On aika pitää huolta meidän lapsista ja nuorista ja kääntää katse heihin.
Loimaan kaupungin tilaama hyvinvointikertomukseen liittyvä raportti vuodelle 2021 kertoo huolestuttavia havaintoja nuorista:

1) Lasten ja varhaisnuorten psykiatrinen laitoshoito on lisääntynyt.
2) Lapset ja nuoret harrastavat liikuntaa keskimääräistä vähemmän.
3) Polarisaatio lukio-opiskelijoiden ja ammattikoulun opiskelijoiden päihteiden käytössä on merkittävä.

4) 16–24-vuotiaiden mielenterveysperusteiset eläkkeet ovat lisääntyneet.
Samaan aikaan vuoden alusta sosiaalityöntekijöiden ja alan tutkijoiden puheenvuorot valtakunnallisessa seminaarissa kertoivat seuraavanlaista:

Lapsiperheiden köyhyys on kolminkertaistunut 1990-luvulta. 126 000 lasta elää köyhässä perheessä. Kouluterveyskyselyn mukaan henkinen pahoinvointi on lisääntynyt. Fyysisestikään ei voida hyvin: kansallisten Move-mittausten mukaan Suomessa paikoin jopa puolet viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaista on niin heikossa fyysisessä kunnossa, että se voi haitata heidän pärjäämistään arjessa.

Tietenkin osa nuorista voi hyvin, mutta arviolta vähintään joka kymmenes nuori on vaarassa jäädä huono-osaisuuden kierteeseen. Siihen ei kenelläkään ole varaa, koppi on otettava nyt.

Nyt käännänkin katseen yhdessä kunnan kanssa paikallisiin yhdistyksiin. Teillä on paljon tarjottavaa lapsille ja nuorille. Se, että ”koko kylä kasvattaa nuorta” ei ole kaukaa haettu ja voimme palauttaa tätä vanhaa viisasta ajattelumallia.

Moni yhdistys kaipailee uusia jäseniä ja kipuilee miten tavoittaa nuoria. Tähän on olemassa ratkaisu. Sivistysjohtaja Manne Pärkön johdolla koulutoimi rakentaa lapsille ja nuorille kattavaa kerholistaa, johin toivomme paikallisyhdistysten osanottoa.

Te pääsette tekemään itseänne tutuksi ja lapsilla olisi mukava ja mielenkiintoinen iltapäiväkerhotoiminta, sillä välin kun he odottavat vanhempiansa kotiin töistä.
Olen tehnyt tutkivaa pohjatyötä muutaman yhdistyksen ja nuorisotyöntekijän kanssa. On aika ajatella laatikon ulkopuolelta, ja kutsun siis kaikkia yhdistyksiä ottamaan yhteyttä mitä pikemmin sivistysjohtaja Manne Pärköön, jos he kokevat, että heillä on tarjottavaa nuorille.

Näinä epävarmoina aikoina, missä energia- ja ruokakriisikin inflaation muodossa on mahdollinen on hyvä tuoda lähemmäksi nuoria Martat ja Loimaan Metsämaan maa- ja kotitalousnaisetkin, opettamaan maan juurevuutta, omavaraisuutta, käsityötaitoja ja esimerkillisyyttä.

Se, että jos he vaikka leipoisivat opettamisen kautta, voisi se joskus olla köyhän perheen päivän pelastus, lämmin leivottu leipä tai pulla koulun jälkeen täyttämässä mahaa. Antakaa hyvän kiertää, mitä teillä on annettavaa liikunnan, opettamisen ja taitojen osalta.

Sini Peltonen
Kunnanvaltuutettu, kaupunginhallitus (ps.)