Loimaan kaupungin on autettava ukrainalaisia

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt suomalaisia syvästi. Ajatuksemme ovat nyt ukrainalaisten, erityisesti lasten ja perheiden luona. Loimaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii, että Loimaan kaupunki tekee kaiken mahdollisen auttaakseen ukrainalaisia siviilejä, sekä heitä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan vuoksi, että heitä, jotka ovat jääneet. Esimerkiksi vanhuksille, sairaille ja vammaisille pakomatka voi olla liian raskas.

On odotettavaa, että myös Loimaalle saapuu pakolaisia ukrainasta. Pakolaisten määrää voimme vasta vain arvailla, mutta heidän tuloonsa on valmistauduttava. On oltava valmiutta tarjota apua elämän välttämättömyyksiin: turvallinen asunto, ruoka, hygieniatarvikkeet, lääkkeet.

Emme tiedä kuinka kauan sota Ukrainassa tulee kestämään. Pakolaisten onkin mahdollisesti asetuttava asumaan pitkäksikin aikaa. Näin ollen ei riitä hätämajoitus ja avustuspaketit. Tarvitaan pysyviä asuntoja, toimeentuloa, työtä, koulutusta ja lapsille päivähoitoa.

Mielestämme myös Pajapuiston kerrostalon purkamista on voitava muuttuneessa maailman tilanteessa tarkastella uudestaan. Pajapuiston tyhjillään oleviin, hyväkuntoisiin asuntoihin pystyttäisiin nopeasti majoittamaan ukrainalaisia perheitä, kun heitä alkaa saapua Loimaalle. Alastaron alueella asuu jo valmiiksi ukrainalaistaustaista väestöä, mikä helpottaisi pakolaisten sopeutumista.

Sodasta kärsivät aina eniten lapset ja nuoret. Myös Loimaan kouluille on annettava riittävät työvälineet käsitellä sotaa oppilaiden kanssa. Erityistä huomiota on voitava kiinnittää ukrainalais- ja venäläistaustaisiin lapsiin ja nuoriin sekä sellaisiin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat mahdollisesti kokeneet sodan tai joiden lähipiirissä on mahdollisesti sodan traumatisoimia ihmisiä.

Näitä lapsia ei saa nyt jättää yksin, vain siten voimme välttää toistamasta toisen maailman sodan aiheuttaman ylisukupolvisen trauman.

Vasemmistoliiton Loimaan valtuustoryhmä