Mielenterveystyössä vastuu on kunnalla

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Loimaan Lehdessä 12.3.2022 kaupunginvaltuutettu Sini Peltonen (ps.) esitti kutsun paikallisyhdistyksille, jotta he voisivat ottaa yhteyttä sivistysjohtaja Manne Pärköön ja tarjota palveluksiaan kuntamme nuorille. Harrastusmahdollisuuksien moninaisuus olisikin varmasti tervetullutta.

Loimaan kaupungin tilaaman hyvinvointikertomuksen raportti vuodelle 2021 kertoo muun muassa, että lasten ja nuorten psykiatrinen laitoshoito on lisääntynyt, ja 16–24 -vuotiaiden mielenterveysperusteiset eläkkeet ovat lisääntyneet. Paikallisyhdistykset eivät voi ottaa kantaakseen kunnan lakisääteistä velvollisuutta hoitaa mielenterveyspalveluita, sillä siihen tarvitaan koulutettua henkilökuntaa vastaamaan mielenterveyspalvelujen ohjauksesta, neuvonnasta ja tarpeenmukaisesta psykososiaalisesta tuesta.

Saavatko Loimaalla lapset ja nuoret tarvitsemaansa tukea pääsemällä erikoislääkärin arvioitavaksi kuuden viikon sisällä lähetteen saapumisesta, ja onko hoitoa järjestetty kolmen kuukauden sisään hoidon tarpeen toteamisesta?

Näiden järeämpien keinojen rinnalle ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön panostaminen tuo tutkimusten mukaan säästöjä. Nuorten mielenterveydellä on kaikin tavoin kallista leikkiä. Kunnan ei kannata jäädä odottamaan, että joku muu hoitaa sen hommat, vaan jo olemassa olevien palveluiden rinnalle voidaan kehittää myös uutta.
Walk In -terapiat ovat matalankynnyksen palveluina nostaneet suosiotaan, esimerkiksi Palmikko Turussa tai Mieppi Helsingissä. Ennaltaehkäisevistä digitaalisista palveluista löytyy myös varsin lupaavia tuloksia.

Puistokadun yläasteikäisten koulupäivien jälkeiset kerhot ovat opettajavetoisia, joten kyllä paikallisyhdistysten järjestämille kerhoille olisi oma paikkansa. Mielekäs tekeminen edistää mielenterveyttä, vaikka kunta hoitaisikin varsinaisen mielenterveystyön mielenterveyslain edellyttämällä tavalla.

Niina Remes-Rautakumpu
Sosionomi AMK, erikoistumisopinnot mielenterveys- ja päihdetyöstä
Työvalmentaja
Varhaiskasvatuksenopettaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Reteaming -työyhteisövamentaja
Työnohjauksen opiskelija