Osa lautakunnan jäsenistä haluaa lisäselvityksen sairaalan kuntoutusosaston sulkemisesta

0

LOIMAA Neljä Loimaan kaupungin hyvinvointilautakunnan jäsentä on jättänyt selvityspyynnön, jossa he pyytävät kaupungin soten johtavilta viranhaltijoilta perusteellisempaa selvitystä Tyksin Loimaan sairaalassa sijainneen akuutti kuntoutusosasto 2:n sulkemisesta.
Hyvinvointilautakunta on saanut tiedoksi Loimaan sote-johtaja Timo Hokkasen laatiman selvityksen, joka koski osaston lakkauttamista. Kyseinen kaupungin hallinnoima akuutti kuntoutusosasto 2 on ollut suljettu viime vuoden alusta saakka, mutta Loimaan kaupunki maksaa yhä osaston tiloista vuokraa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille. Viime valtuustokaudella, syyskuussa 2020 silloinen kaupungin hyvinvointivaliokunta päätti osaston lakkauttamisesta. Yhtenä perusteena lakkauttamiselle olivat osaston vuokrasta syntyvät säästöt (LL 24.2.).
Selvityspyynnön ovat allekirjoittaneet hyvinvointilautakunnan jäsenet Jarmo Metsänperä (ps.), Maarit Koivisto (vas.), Timo Tamminen (sd.) ja Merja Jämsen (ps.). He haluavat lisäselvityksiä, koska katsovat, että asiassa on yhä epäselvyyksiä.

Allekirjoittajat viittaavat kaupunginhallituksen huhtikuun 2020 sekä hyvinvointivaliokunnan samaisen vuoden syyskuun kokouksiin, joissa kuntoutusosasto 2:n sulkemista käsiteltiin. He kysyvät, oliko asian valmistelijoilla tuolloin oikeat ja riittävät tiedot sopimuksista ja selvityksistä.
– Perusteluna pääosassa olivat tulevat säästöt vuokrasopimuksen irtisanomisen ja lakkauttamisen myötä, he huomauttavat.
Selvityspyynnön tekijöiden tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa tehtiin sopimus sairaanhoitopiirin ja Loimaan kaupungin kesken liikkeenluovutuksesta. He kysyvät, ketkä kaupungin taholta hyväksyivät ja allekirjoittivat varsinaisen sopimuksen.
– Ovatko edellä mainitut tahot olleet tietoisia sopimuksen eri velvoitteista? Lisäksi haluamme tietää, miksi kyseistä sopimusta ei ole päivitetty ja tarkasteltu koko sopimusjakson aikana.
Selvityspyynnön allekirjoittaneet lautakunnan jäsenet kysyvät, milloin johtaville viranhaltijoille selvisi, ettei kyseistä sopimusta voi kohtuudella irtisanoa ja miksei asiasta ole informoitu välittömästi hyvinvointilautakuntaa.
Allekirjoittavat haluavat myös tietää, kenen päätöksellä osaston vuokranmaksua on jatkettu, vaikka osasto on ollut tyhjillään. He kysyvät, olisiko tapauksessa pitänyt noudattaa kaupungin hallintosääntöä.

Aikaisemmin Tyksin Loimaan sairaalassa oli kolme kaupungin hallinnoimaa vuodeosastoa. Nyt niitä on jäljellä kaksi: akuutti kuntoutusosasto B1 ja B2. Lisäksi osasto B1:n yhteydessä toimii nykyään avosairaala.