Rikokset vähenivät lähiseudulla eniten Oripäässä – kasvua vain Humppilassa

0
LL Arkistokuva.

Loimaan seutu

Rikosten määrä kasvoi Humppilassa viime vuonna puolitoistakertaiseksi (331 kpl) edellisvuoteen verrattuna – tosin siellä rötösteltiinkin ensimmäisenä koronavuonna 2020 poikkeuksellisen vähän: rikoksia tuli poliisin tietoon 226 kpl, kun viimeisten viiden vuoden aikana siellä on ollut keskimäärin 350–400 rikosta vuosittain.

Muissa Loimaan lähikunnissa rikosten määrä väheni. Oripäässä eniten, 37 prosenttia, sillä vuonna 2020 rikoksia oli 173, ja viime vuonna 109.

Punkalaitumella määrä putosi kolmasosalla (2020: 225, 2021: 155) ja Koski Tl:ssä ja Pöytyällä noin neljänneksen verran. Koskella rikoksia oli viime vuonna 138 ja Pöytyällä 546.

Ypäjälläkin rikosten määrä jäi aiempaa pienemmäksi, mutta siellä pudotus oli Loimaan lähikuntien pienin, 20 prosenttia (2020: 185, 2021: 149).

FAKTA

Rikostilastot, Loimaan lähikunnat 2021

Listassa ensin rikosnimikkeet, joista kunnassa useampi kuin yksi tapaus ja määrien vertaus vuoteen 2020. Joka kunnasta on tässä myös lista nimikkeistä, joita tuli poliisin tietoon yksi kappale.

Oripää

lievä pahoinpitely 10, -2

varkaus 7, -1

pahoinpitely 8, +6

lievä vahingonteko 2, +1

vahingonteko 2, +-0

lievä petos 2, -1

rattijuopumus 2, -2

törkeä rattijuopumus 3, +1

kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 5, -4

laiton uhkaus 6, +5

huumausaineen käyttörikos 1, -2

ajoneuvorikkomus 0, -5

liikennerikkomus 0, -25

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 49, -13

Räjähderikos, näpistys (-4), petos, väärennys, huumausaineen käyttörikos, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen (-3), kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus (-2), lapsen omavaltainen huostaanotto, viestintärauhan rikkominen, palvelusrikos ja ympäristorikkomus.

Ypäjä

Varkaus 9, +4

näpistys 4, +1

lievä petos 7, +3

lievä vahingonteko 6, +4

vahingonteko 6, -8

lievä pahoinpitely 2, + 2

pahoinpitely 6, +4

eläimen vartioimatta jättäminen 3, +-0

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 56, -10

törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 8, +-0

kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 13, +2

kunnianloukkaus 4, -3

laiton uhkaus 4, -6

huumausaineen käyttörikos 2, -3

Luvaton käyttö, törkeä petos, rattijuopumus (-7), törkeä rattijuopumus (-2), luottamusaseman väärinkäyttö, väärennys, vammantuottamus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, virkamiehen vastustaminen, niskoittelu poliisia vastaan, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, väärä ilmianto, kotirauhan rikkominen, työsyrjintä, ajokorttirikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja metsästyslain säännösten rikkominen.

Humppila

varkaus 4, +4

näpistys 5, -8

kavallus 2, +1

lievä petos 9, +8

petos 103, +101

vahingonteko 2, -11

lievä pahoinpitely 9, +9

pahoinpitely 8, +5

lähestymiskiellon rikkominen 2, +2

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 72, +29

törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 4, +-0

rattijuopumus 6, -3

törkeä rattijuopumus 4, -1

kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 25, +10

kotirauhan rikkominen 2, +1

kunnianloukkaus 2, +2

laiton uhkaus 7, +5

huumausaineen käyttörikos 10, -3

ajoneuvorikkomus 3, -5

liikennerikkomus 0, -30

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä kavallus, maksuvälinepetos, petoksen yritys, lievä vahingonteko (+3), törkeän vahingonteon yritys, vammantuottamus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus, niskoittelu poliisia vastaan, lievä ampuma-aserikos, toisen vahingoittamiseen soveltuvan aineen tai tavaran hallussapito, vaarallisen esineen hallussapito, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, salakatselu, virkavelvollisuuden rikkominen, huumausainerikos, törkeä huumausainerikos, ajokorttirikkomus, kokoontumisrikkomus, ajoneuvoverorikkomus, metsästyslain säännösten rikkominen ja vaarallisten aineiden kuljetusrikkomus.

Punkalaidun

moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys 2, +2

moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 4, -2

törkeä varkaus 2, +-0

varkauden yritys 6, +-0

varkaus 19, -11

näpistys 10, +-0

maksuvälinepetos 2, +1

petoksen yritys 3, +2

petos 2, -1

lievä vahingonteko 3, -2

vahingonteko 6, +2

lievä pahoinpitely 4, +3

pahoinpitely 4, -2

vaaran aiheuttaminen 2, +-0

rekisterimerkintärikos 4, +4

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 24, -10

törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 4, +2

rattijuopumus 4, -4

törkeä rattijuopumus 3, -3

kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 15, -4

identiteettivarkaus 3, +1

kunnianloukkaus 3, +3

laiton uhkaus 3, -5

huumausaineen käyttörikos 2, -11

huumausainerikos 2, +-0

ajoneuvorikkomus 2, -7

liikennerikkomus 0, -17

eläinsuojelurikkomus 2, +2

Törkeän varkauden yritys, lievä petos, törkeän varkauden yritys, törkeä vahingonteko, törkeän vahingonteon yritys, lievä luvaton käyttö, tapon yritys, törkeä pahoinpitely, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, ampuma-aserikos, varomaton käsittely, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, metsästysrikos, törkeä kotirauhan rikkominen, törkeä ympäristön turmeleminen, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ammattipätevyyssäännösten rikkominen.

Koski Tl

varkaus 4, -3

näpistys, 4, +1

lievä petos 3, +1

maksuvälinepetos 2, +2

petos 2, -3

lievä vahingonteko 3, +-0

vahingonteko 3, +3

lievä vahingonteko 4, +2

pahoinpitely 2, +-0

vammantuottamus 2, +2

raiskaus 2, +2

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 51, -21

törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2, +2

rattijuopumus 3, +1

törkeä rattijuopumus 3, -6

kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 12, +4

kotirauhan rikkominen 2, +2

kunnianloukkaus 2, +1

ajoneuvorikkomus 4, +-0

liikennerikkomus 0, -26

tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomus 5, +2

vaarallisten aineiden kuljetusrikkomus 5, +4

Törkeä varkaus, varkauden yritys, törkeä kavallus, petoksen yritys, törkeä petos, kiristyksen yritys, ryöstö, törkeä ryöstö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, ampuma-aserikos, varomaton käsittely, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, laiton uhkaus (-2), vainoaminen, ympäristön turmeleminen, ympäristörikkomus, ammattipätevyyssäännösten rikkomus ja ulkomaalaisrikkomus.

Pöytyä

törkeä varkaus 3, +3

varkauden yritys 8, +4

varkaus 27, -1

näpistys 9, -13

lievä petos 26, +11

petoksen yritys 3, +1

petos 10, -2

törkeä petos 2, -3

lievä vahingonteko 3, -12

vahingonteko 17, -3

lievä luvaton käyttö 2, +1

luvaton käyttö 3, +1

kätkemisrikos 3, +2

lievä väärennys 2, +1

lievä pahoinpitely 9, -2

pahoinpitely 23, +11

väärän henkilötiedon antaminen 2, +2

lievä ampuma-aserikos 2, -1

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 213, -5

törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 11, +2

rattijuopumus 23, +5

törkeä rattijuopumus 9, +5

kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 45, +3

kotirauhan rikkominen 6, +1

kunnianloukkaus 5, +2

laiton uhkaus 15, +7

syrjintä 2, +2

tietomurto 3, +1

yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen 0, -28

huumausaineen käyttörikos 20, +2

huumausainerikos 4, -2

ajoneuvorikkomus 3, -21

liikennerikkomus 0, -88

tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomus 6, +3

ajoneuvoverorikkomus 2, -3

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus (-3), maksuvälinepetos, ryöstö, maastomerkin väärennys, väärennys, törkeä pahoinitely, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus, seksuaalinen ahdistelu, niskoittelu poliisia vastaan, omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, identiteettivarkaus, vainoaminen, viestintärauhan rikkominen, virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen, ympäristön turmeleminen, alkoholirikkomus, ammattipätevyyssäännösten rikkominen, ampuma-aserikkomus, maastoliikennerikkomus, poissaolo kutsunnasta, ulkomaalaisrikkomus ja vaarallisten aineiden kuljetusrikkomus.