Runkovesijohdon siirto alkoi – Vedenjakelussa katkoja työmaan lähialueella

0
Opistorakennuksen läheltä kulkeva runkovesijohto siirretään kevään mittaan kauemmas rakennuksesta, lähemmäs Turuntietä. Kaivulinjalta on tällä viikolla kaadettu puita.

LOIMAA/TURUNTIE Runkovesijohdon siirtäminen Novidan ammattiopiston Turuntien yksikön kohdalla on alkanut. Tulevalta kaivulinjalta on kaadettu tällä viikolla puita.

Siirto suoritetaan, koska nykyinen, vuonna 1958 rakennettu runkovesijohto aiheuttaa vuotoriskin opistorakennuksen läheisyydessä. Se korvataan uudella vesijohdolla, joka sijoittuu Turuntien laitaan kauemmaksi rakennuksesta. Uutta vesijohtoa rakennetaan noin 250 metriä (LL 5.2.).

Loimaan Veden johtaja Kimmo Virta arvioi, että työmaalle tuodut kaivinkoneet iskevät kauhat maahan jo ensi viikolla.

SIIRTOURAKKA aiheuttaa lähiviikkoina käyttökatkoja vedenjakeluun opistorakennuksen ja Kaupunginkirkon lähialueella, kun vanha runkovesijohto saatetaan paineettomaksi.

– Ihan tarkkaa aluetta, jolla katkoja esiintyy, emme pysty vielä osoittamaan. Alueen laajuus riippuu siitä, miten siirtokohtaa lähimpinä olevat venttiilit toimivat, Virta sanoo.

Loimaan Veden johtaja lupaa, että kirjallinen tiedote tulevista vedenjakelun keskeytyksistä toimitetaan ajoissa niihin kiinteistöihin, joita asia koskee.

– Katkot ajoittuvat joko iltapäiviin tai viikonloppuihin, jolloin ne eivät haittaa oppilaitoksen ruokailuja. Katkot kestävät muutaman tunnin.

Niissä kiinteistöissä, joita vedenjakelun keskeytys koskee, pitää minimoida veden käyttö ilmoitettuna ajankohtana.

– Kyllähän nyt vessassa pitää käydä, kun pitää, mutta esimerkiksi pesukoneita ei paranisi silloin käyttää.

Runsas vedenkäyttö vedenjakelun keskeytyksen aikana tyhjentää kiinteistöjen vesijohtoverkoston.

Kun runkovesiputkeen palautetaan paine vedenjakelun keskeytyksen jälkeen, vesijohtovedessä saattaa esiintyä hiukan väriä ja irtosakkaa.

– Ne eivät ole vaarallisia, ja niistä pääsee eroon vettä juoksuttamalla, Kimmo Virta korostaa.

TYÖMAA aiheuttaa lieviä haittoja myös alueen liikenteelle ja varsinkin Turuntien kevyen liikenteen väylän käytölle. Koulurakennukseen ja sen parkkipaikoille pääsy varmistetaan kuitenkin töiden joka vaiheessa.

Runkovesijohdon siirtäminen alkoi muutamia viikkoja aikaisemmin kuin oli alun perin suunniteltu. Ajankohtaa aikaistettiin urakoitsijan eli Suomen Alitustekniikka oy:n toiveesta.

Maanrakennustyöt Novidan Turuntien kiinteistön läheisyydessä jatkuvat kesän loppupuolelle saakka. Novida aloittaa Turuntien yksikön piha-alueen saneeraamisen touko-kesäkuussa (LL 3.3.).