”Hoitajien palkka on työn vaativuuteen nähden liian pieni”

0
Eteläisen kotihoidon henkilökuntatilat sijaitsevat Virastotalon siivessä Postin entisissä tiloissa. – Tämä on toiminut väliaikaisena tilanamme nyt viitisen vuotta, Johanna Nieminen ja Heta Hossi sanovat.

LOIMAA Lisää palkkaa! Siinä on tiivistettynä toinen hoitajalakon (LL 2.4.) keskeisimmistä vaatimuksista. Lakossa on mukana kuusi sairaanhoitopiiriä, mutta kuntapuolen kuten Loimaan kaupungin hoitajat käyvät töissä normaaliin tapaan. Lakossa olevat hoitajat ajavat heidänkin asiaansa.

Paljonko hoitajat sitten tienaavat? Esimerkiksi Loimaan kaupungin kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien peruspalkka on 2 318,94 ja sairaanhoitajien 2 514,48 euroa kuukaudessa. Osastotyössä olevien lähihoitajien peruspalkka on sata euroa pienempi.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston (10/2020) mukaan lähihoitajien peruspalkka oli Suomessa keskimäärin 2 163 euroa kuukaudessa. Sairaanhoitajien peruspalkka puolestaan oli keskimäärin 2 585 euroa.

Kotihoidon lähihoitaja tekee aamuvuoroissa (kello 7–15) keskimäärin kymmenkunta asiakaskäyntiä. Kiireisimpiin vuoroihin voi joutua mahduttamaan jopa 15 käyntiä. Yhden asiakkaan luona kuluu 5–40 minuuttia, ja keskimäärin asiakaskäyntiin menee vartin verran.

Iltavuoroissa työaika on kello 14.30–21.30. Töitä tehdään myös viikonloppuisin ja yleisinä vapaapäivinä.

– Työskentelemme pääasiassa yksin, mutta tarvittaessa saamme apua ja konsultaatiota. Työtä tehdään omalla persoonalla, ja se on itsenäistä ja vastuullista. Asiakkaat ovat valtaosin hyvin iäkkäitä, ja heidän kuntonsa vaihtelee todella paljon. Olen ollut kotihoidossa töissä kuusi vuotta, ja hoidollisiin toimenpiteisiin tuntuu kuluvan yhä enemmän aikaa, lähihoitaja Heta Hossi sanoo.

Hän sanoo pitävänsä työstään kovasti mutta kokee, että palkka on työn vaativuuteen nähden liian pieni.

– Asiakkaat ja omaiset ovat yleisesti ottaen kiitollisia tekemästämme työstä. Niin ovat päättäjätkin, ainakin juhlapuheissaan, mutta valitettavasti ne eivät näy euroina tilillä, Hossi ja kaupungin Eteläisen kotihoidon toiminnanohjaaja Johanna Nieminen sanovat.

Työkokemuslisät, henkilökohtaiset lisät, haittalisät eli epämukavan työajan korvaukset sekä ylityökorvaukset kasvattavat kokonaisansioita. Niemisen ja Hossin mielestä palkkatasoja vertaillessa pitää kuitenkin puhua nimenomaan peruspalkoista, koska niitä muutkin alat käyttävät.

Hoitajat tavoittelevat lakkoilemalla rahan lisäksi myös työolojen korjaamista, missä merkittävin seikka on henkilöstöresurssien lisääminen.

Hossin ja Niemisen mukaan työvoimapula näkyy myös kaupungin kotihoidossa, jossa paiskitaan ylitöitä ja joudutaan tekemään jopa tuplavuoroja eli iltavuoro heti aamuvuoron perään. Jos vapaapäivällä olevaa hoitajaa pyydetään töihin vähemmän kuin 24 tuntia ennen vuoron alkua, hänelle maksetaan sadan euron hälytysraha.

Nieminen sanoo, että työkuormaan nähden huono palkkataso heikentää hoitoalan vetovoimaa.

– Nuoret osaavat kyllä laskea ja hakeutuvat mieluummin muille aloille. Meilläkin vaihtuvuus on aika suurta. Kuka meitä hoitaa tulevaisuudessa?