Lindenin tontti, jonne palvelutaloa kaavaillaan, sijaitsee Pikatien vieressä, Tyksin Loimaan sairaalan ja liikekeskuksen välisellä alueella.

LOIMAAN kaupungin suunnittelemaan iäkkäiden uuteen asumispalveluyksikköön haetaan investointiavustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta Arasta.

Uuteen yksikköön suunnitellaan 69 asuntoa, jotka ovat 30 neliön kokoisia. Paikat jakaantuvat siten, että 48 asuntoa on kohdennettu tehostetun palveluasumisen käyttöön ja 21 tavallisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen tarpeisiin.

Rahoitushakemusta koskeva lausunto oli kaupungin hyvinvointilautakunnan käsiteltävänä. Puheenjohtaja Jari Välimäki (kesk.) kertoo kaupungin päätyneen valmistelun myötä Ara-rahoituksen kannalle, jotta hankkeen kustannukset pysyisivät aisoissa ja sitä myöten myös asuntojen vuokrat maltillisina.

Rahoitusta on hakemassa kaupungin yhteistyökumppani Suomen Hoiva ja Asunto oy. Välimäki sanoo, että asumispalveluyksikön toiminta olisi aikanaan julkisen sektorin pyörittämää eli käytännössä siitä vastaisi Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

– Olemme neuvotelleet hyvinvointialueen kanssa ja he ovat tietoisia.

Hyvinvointialue antaa osaltaan lausunnon rahoitushakemuksesta, ja aluevaltuutettunakin toimiva Välimäki arvioi hyvinvointialueen suhtautuvan hankkeeseen myötämielisesti.

Investointia koskevan hakemuksen perusteella uuden asumisyksikön sijaintipaikkana olisi niin sanottu Lindenin tontti Tyksin Loimaan sairaalan ja Pikatien vieressä, ja uudiskohteesta puhutaan Vapaudenkadun palvelutalona.

Aiemmin sijaintivaihtoehtoina ovat olleet esillä Lindenin ohella Lastentalon tontti, Kartanomäen alue ja Alastaro.

Välimäen mukaan asumisyksikön sijaintia ei ole vielä käsitelty loppuun ja sitä voidaan tarkastella, joskin hän pitää Lindenin tonttia päällimmäisenä vaihtoehtona. Hän muistuttaa, että myös Aran rahoitusehdot määrittelevät tietyt kriteerit kohteen sijainnille.

– Lindenin tontin etu on muun muassa siinä, että se on lähellä tulevaa sote-keskusta eli sairaalaa ja pääterveysasemaa. Myös kaupat ovat lähellä.

Lindenin tontin eräänlaisena ongelmana hän pitää sitä, että paikan kaavoitusta pitäisi käsitellä pikaisesti uudelleen.

Esimerkiksi alueen nykyisillä kaavamääräyksillä suunnitellusta palvelutalosta voisi tulla Loimaan mittapuilla varsin korkea.

Aiemmin kaupunki suunnitteli iäkkäiden asumisyksiköstä paikkamäärältään suurempaa. Puhuttiin 90-paikkaisesta yksiköstä, joka sisältäisi 60 tehostetun ja 30 tavallisen palveluasumisen paikkaa (LL 23.12.2021).

Välimäki kertoo aiemman suunnitelman olleen ennusteisiin pohjautuva optimi siitä, paljonko asumispalvelupaikkoja tarvittaneen vuonna 2030.

– Mutta tälläkin ratkaisulla päästään hyvin alkuun, hän huomauttaa ja katsoo nyt suunnitellun yksikön olevan hyvä vastaus palveluasumisen tarpeisiin tässä vaiheessa.

Hän sanoo asumisyksikön paikkamäärän pienentyneen, koska Ara rahoittaa maksimissaan esitetyn suuruista yksikköä. Näin ollen kaupunki ei saisi rahoitusta ylimenevältä osalta.

Nyt suunnitellun yksikön kokoluokka jättää Välimäen mukaan pohdinnat auki sille, tarvitaanko Loimaalle jokin toinen iäkkäiden yksikkö tulevaisuudessa.

– Se ei ole kuitenkaan tämän hetken ongelma.

Tehostetussa palveluasumisessa asiakas saa ympärivuorokautista hoivaa.

– Kyse ei ole kuitenkaan vanhainkodista eikä laitoksesta, Välimäki luonnehtii ja sanoo, että asukas saa palveluita tarpeensa mukaan. Palveluasumisen asukas voi myös itse hankkia tarvitsemansa palvelut ja vain vuokrata asunnon ja tarvittaessa kotihoidon palvelut ovat käytössä.

Osaltaan uudisyksikkö korvaa Alastarolla sijaitsevien Ilolakotien tehostetun palveluasumisen, jolloin Alastarolta siirtyy noin 27 asukasta uuteen yksikköön.

Välimäki laskee, että kaikkinensa uusi yksikkö kasvattaa kaupungin asumispalvelutarjontaa yhteensä 42 paikalla. Tehostettujen palveluasumispaikkojen määrä kasvaa 21:lla ja tavallisen palveluasumisen niin ikään 21:llä. Tavallista palveluasumista kaupungilla ei ole tarjolla tällä hetkellä laisinkaan.

Tavallisen palveluasumisen paikat helpottavat Välimäen mukaan kotihoidon kuormitusta. Hän sanoo, että ne iäkkäät, jotka asuvat kotonaan ja tarvitsevat paljon kotihoidon apua, voivat siirtyä aikanaan uuteen palvelutaloon.

Välimäki muistuttaa, että Ilolakotien kiinteistöön suunnitellaan siirrettäväksi yksi kotihoidon yksikkö, jolloin Ilolakodin tilat eivät poistu täysin käytöstä. Hänen mukaansa Ilolakoteihin suunnitellaan myös intervallipaikkoja, jotka helpottavat omaishoitajien työtä.

Se, saadaanko hankkeeseen Aran rahoitusta, ratkennee Välimäen arvion mukaan ensi elokuussa.

Siihen mennessä hän toivoo kaupungin päättäneen myös palvelutalon sijainnista, jotta hanketta päästäisiin viemään heti eteenpäin.

Hän toivoo, että palvelutaloa päästäisiin rakentamaan vielä tämän vuoden puolella, jolloin se olisi toiminnassa ensi vuoden aikana.

– Tietysti tässä tulee vielä muun muassa hoitajien rekrytoinnit, hän muistuttaa ja sanoo uudisyksikön tuovan paljon työpaikkoja Loimaalle.

 

Lautakunnassa jätettiin ponsi palvelutalon sijainnista

LOIMAA Hyvinvointilautakunnan jäsen Jarmo Metsänperä (ps.) jätti kokouksessa ponnen, jonka mukaan muitakin rakentamisvaihtoehtoja pitäisi vielä etsiä ja harkita hakuprosessin aikanakin.
– Hankkeen esitetyt sijoitusvaihtoehdot ovat varsin hankalia ja koko kaupungin kehityksen kannalta haastavia. Esitetyistä vaihtoehdoista virkamiehet esittävät niin sanottua Lindenin tonttia. Tontin pinta-ala on noin 5 000 neliötä. Kaavamerkintä on AK 8 eli kahdeksankerroksinen kerrostalo, hän toteaa ponnessaan.
Sinällään Metsänperä pitää Loimaalle suunniteltua vanhusten palveluasumisyksikköä kannatettavana hankkeena.
Jäsen Maarit Koivisto (vas.) kannatti ponsiehdotusta, ja lautakunta hyväksyi ponsiehdotuksen yksimielisesti.

Juttua on päivitetty klo 9.08 lisäämällä ponsia koskevat tiedot.

1 KOMMENTTI

  1. Asemakaava sisältää huomattavan rakennusoikeuden, mutta ei tietenkään edellytä toteuttamista tuossa laajuudessa. Asia, joka vaatii miettimistä on pysäköintipaikkojen määrä. Tässä tapauksessa ehkä vielä tarkemmin työntekijöiden pysäköinti.

Kommenttien lisääminen on estetty.