Konkreettisesti asumisen edistämisen teemavuoteen

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Toimittaja Pasi Salo kirjoitti 5.4. LL:ssä hyvän ja perusteellisen artikkelin ”Rapistuminen on alkanut ja kiihtyy”. Se on valtakunnallinen ilmiö. Salo esitti myös konkreettisia asumisen edistämisen ratkaisuvaihtoehtoja Loimaalle.

Asumisen edistämisen on mukana kaupungin strategiatyössä. Aloitteita olemme tehneet. Pari vuotta sitten järjestimme elinvoimatoimikunnan toimesta ”Asumisen edistämisen seminaarin”. Mukana oli paikallisten toimijoiden lisäksi myös ARA:n eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja Hannu Rossinlahti.

Kaupunginhallitus on nyt keväällä linjannut vuoden 2023 asumisen edistämisen teemavuodeksi. Hyvä.

Loimaa ja Loimaan seutu ei ole nukkumalähiötä, ja maaseutu on rakennemuutoksessa luovuttanut väkeä. Kuolleisuus ylittää meilläkin selvästi syntyvyyden. Toisaalta Loimaalla asuminen on edullista, luonnonläheistä, turvallista ja yhteisöllistä hyvien palvelujen ja harrastusten äärellä. Kiinnostus tällaista asumista kohden kasvaa. Nettovoittomuuttoa tarvitsemme ja myös työperäistä maahanmuuttoa.

Yksittäisinä kuukausina on päästy plussalle, mutta ei yleisesti. Uusia työpaikkojakin tulee. Mahdollisuuksia on. Kysymys on erityisesti myös siitä, miten kotiutamme konkreettisesti täällä työssä käyviä Loimaalle asumaan.

Loimaalla asumista markkinoidaan nyt ”Koti Loimaalta” -kampanjalla. Tonttien alennuskampanja järjestettiin kerran kun kaupunki täytti 50 vuotta, ja Nahinlahden alue oli menestys. Enemmän vaan pitää ehdottomasti tehdä ja yhdessä ja konkreettisesti. Todella monet seutukaupungit ja myös naapurikunnat toteuttavat parhaillaan muun muassa tonttialennuskampanjoita.
Menneinä vuosikymmeninä kerrostalotuotanto oli muun muassa ARA:n rahoittamana oli isoa ja siihen oli tarvetta. Nyt rivitalot ja pienehköt omakotitalot kiinnostavat enemmän, kuten Pasi Salokin totesi. Jatkan Salon kirjoitusta muutamalla ehdotuksella:
Asumisen edistämisessä tarvitaan kaupungin konkreettista aktiivisuutta ja hyvää yhteistyötä yritysten (erityisesti pankit ja kiinteistövälitysliikkeet ja isot teolliset yritykset) ja kylien ja asuntoalueiden kanssa. Yhteinen ponnistus on tehokkainta.

Teemavuotta valmisteltaessa voitaisiin laittaa, ja minusta pitäisi laittaa, liikkeelle reipas ja määräaikainen omakotitonttien alennusmyynti. Voitaisiin valita eri puolilta kaupunkia siihen vaikka kaksikymmentä tonttia tai enemmänkin.

Perheille oman kodin rakentaminen tai hankinta on ainutkertainen asia elämässä. Siksi rakentajan toiveisiin pitää vastata räätälöimällä tontteja ja hyödyntämällä luonnonläheisyyttä. Juuri nyt Loimaalla on jokirantatonttikaava valituksen alla, mutta sekin tulee käyttöön ensi vuonna viimeistään. Yksityisiä jokirantatontteja ja hyviä tontteja on eri puolilla.

Kylien tonttipankkeja pitää aktivoida. Ja aktiivisuutta onkin esimerkiksi Virttaalla ja muuallakin. Parhaat jokirantamaisemat on minusta Alastarolla.

Kaupunginvaltuusto edellytti viime vuonna kerrostalon purkupäätöksen yhteydessä vuokrarivitalon rahoituksen ja rakentamisen selvittämisessä. ARA voi rahoittaa myös seutukaupungeissa rakentamista. Tonttivaraus vuokrarivitalolle on ja toivottavasti asia ripeästi etenee Loimaan Vuokra-asunnot oy:n toimesta. Kysyntää on varmasti useammallekin. Yksityisrahoitteisia rivitaloja myös totta kai tarvitaan.
Kaupungin vuokrataloissa, joista varsinkin keskusta-alueella on hyvä kysyntä, on tarpeen harkita vuokrissa jonkinlaista porrastusta.

Kerrostalojen remontteihin pitäisi ryhtyä ennemmin kuin myöhemmin. Lainarahoituksessa on ollut eri puolilla Suomea hankaluuksia, mutta yleensä järjestelyillä onnistuu. Rakentamiseen saa myös ARA:n avustusta muun muassa hisseihin ja energiaan (ks. ARAn sivut). Kunnille ARA:n purkuavustus on jopa 90 prosenttia.

Asumisen edistäminen on jatkuvaa ponnistelua. Investointi siihen kannattaa. Teemavuosi on hyvä. Pitää päästä konkreettisiin onnistumisiin. Yhdessä se on nyt mahdollista.

Olavi Ala-Nissilä
Kaupunginvaltuuston 1. vpj (kesk.)