Loimaan kaupungin taloudellinen liikkumavaraa kohenee – takana toinen peräkkäinen ylijäämävuosi

0

LOIMAAN kaupungin viime vuoden tilinpäätös on 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on tuntuvasti budjetoitua parempi, sillä alun perin kaupunki tavoitteli viime vuodelle noin 1,2 miljoonaa ylijäämäistä tulosta.
Arvioitua parempaan tulokseen vaikuttivat erityisesti neljä miljoonaa euroa arvioitua suuremmat verotilitykset, erikoissairaanhoidon 2,4 miljoonaa euroa arvioitua pienemmät palveluostot sekä koronasta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin saadut korvaukset.
– Kunnille kohdennetut valtionosuuksien korotukset ovat helpottaneet merkittävästi kuntien taloutta. Olemme Loimaalla selvinneet koronavuosista monista ongelmista huolimatta pääosin kohtuullisen hyvin, kaupunginjohtaja Jari Rantala kirjoittaa tilinpäätöksen katsauksessaan.
Ensimmäisenä koronavuonna 2020 kaupunki teki peräti 7,7 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen.
Erikoissairaanhoidon käyttö on vähentynyt merkittävästi vuosina 2020–2021. Kyseisinä koronavuosina palveluostot olivat yhteensä viisi miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät.

Kaupungin rahoitusasema on kohentunut ja velkaantuneisuus on vähentynyt ylijäämäisten tilikausien ansiosta. Osin tähän on vaikuttanut suunniteltua pienemmät investoinnit.
Viime vuonna kaupungin lainakanta väheni vuokravastuineen 8,8 miljoonalla eurolla 43,5 miljoonaan euroon. Lainakanta oli asukasta kohden 2 775 euroa.
Loimaan kaupungin ja vesiliikelaitoksen kokonaistaseessa on niin sanottua taloudellista liikkumavaraa kolme miljoonaa euroa. Ilman vesiliikelaitoksen tasapainottavaa vaikutusta pelkkä kaupungin oma tase on lähes kuusi miljoonaa euroa miinuksella.

Henkilöstömenot olivat 46 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat edellisvuodesta 2,3 miljoonalla. Vuoden 2020 henkilöstömenoja vähensi muun muassa henkilöstön lomautukset, joita ei viime vuonna toteutettu. Työntekijöitä kaupungilla oli 1 047 viime vuoden lopulla.
Palveluiden ostot olivat 55 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 4,6 miljoonalla edellisvuodesta.
Loimaalla oli 15 628 asukasta viime vuoden lopussa. Vuosina 2020–2021 asukasmäärä on vähentynyt yli 200:lla.
Tilinpäätös oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä ja allekirjoitettavana.