Loimaan kaupunki hakee suuntalinjoja toiminnalleen

0
Teemaillassa kerättiin ideoita ryhmätyöskentelyn avulla. Irma Hokka, Kerkko Vihava, Heikki Vainio, Tarja Mäki-Punto-Ristanen ja Jaana Boström miettivät suuntaa kaupungin tulevalle toiminnalle.

LOIMAAN kaupunki uudistaa toimintasuunnitelmaansa tuleville vuosille ja hakee sitä varten ideoita myös kuntalaisilta.
Hyvinvointiin, sivistykseen, liikuntaan ja vapaa-aikaan keskittyneessä teemaillassa asukkaat, luottamushenkilöt ja viranhaltijat pääsivät yhteiskeskustelun ja ryhmätöiden myötä miettimään lasten ja nuorten sekä iäkkäiden hyvinvointiin, viihtyvyyteen sekä kylien ja yhteisöjen toimintaan liittyviä kehitystarpeita.
Ryhmien vastauksissa kiinnitettiin huomiota muun muassa harrastusmahdollisuuksiin ja -edellytyksiin, yhteisöllisyyteen ja yhdistystoiminnan roolin vahvistamiseen, tilojen hyödyntämiseen, ympäristön siisteyteen ja viihtyvyyteen, palveluiden saavutettavuuteen sekä tiedonkulkuun.

Markku Pulliainen kirjasi Eija-Sinikka Ahon, Sissi Peltosen ja Sini Peltosen hyvinvointiin ja sivistykseen liittyviä ideoita.

Teemailtaa alustivat kaupungin sivistysjohtaja Manne Pärkö ja sote-johtaja Timo Hokkanen sekä luottamushenkilöpuolelta hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Jari Välimäki (kesk.) ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sanni Kiviniemi (kok.).
Kaupunki uudistaa strategiaansa viime syksynä alkaneen uuden valtuustokauden myötä ja edessä häämöttävien muutosten takia.
Kaupungin tehtäviin vaikuttaa ennen kaikkea se, että sote-palvelut siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestettäviksi ensi vuoden alusta. Hokkanen muistuttikin, etteivät esimerkiksi terveys- ja hoivapalveluihin eikä kotihoitoon liittyvät kysymykset ole enää kaupungin järjestämisvastuulla uudessa strategiassa.
Välimäki kertoi, että strategiassa katsotaan suuria linjoja. Hän nosti esimerkiksi aiemmasta strategisesta valinnasta Ysitien ylittävän Niittukulman sillan, jota saatettiin aikoinaan naureskella, mutta joka on osoittanut myöhemmin tarpeellisuutensa, kun alueelle on rakennettu halleja ja sinne on sijoittunut yritystoimintaa.

Ensi viikolla on vuorossa vielä toinen kaupungin järjestämä teemailta, joka keskittyy elinvoimaan, asumiseen ja elinympäristöön liittyviin kysymyksiin.
Strategia on tarkoitus saada päätöksentekoon alkusyksystä.

 

Teemaillassa esitettyjä ideoita

Lapsilla ja nuorilla on oltava asianmukaiset kerhotilat, ala- ja yläkoululaille on järjestettävä ilmaista kerhotoimintaa. Nuokkaritoimintaa on kehitettävää tasapuolisesti eri kylien välillä. Osa harrastamisen ilosta voi pudota pois, jos se on liian tavoitteellista.
Voitaisiinko Melliläjärvelle järjestää joukkoliikenneyhteyksiä? Yhdistyksille on järjestettävä tiloja ja tapaamispaikkoja. Ympäristön, kuten viheralueiden, on oltava kunnossa. Kylätaloja on kehitettävä ja niiden toimintaa tuettava.
Kaupungin sisäisen paikallisliikenteen kehittäminen parantaisi iäkkäiden osallistumismahdollisuuksia ja omaehtoisuutta. Iäkkäiden asumisjärjestelyissä on oltava valinnanvaraa.
Loimaan arkkitehtuuri on karua, siksi rakentamisessa pitäisi hyödyntää vähemmän betonia.
Voisiko Loimaan sisäistä matkailua lisätä? Loimaan kulttuurikierros on saanut hyvää palautetta, seuraavaksi voitaisiin tehdä tutuiksi vaikka kylätalot. Kaupungin toimielinten kokouksetkin voisivat kiertää kylillä.
Kylien hankkeita tuetaan, mutta hankkeilla voisi olla yhteyshenkilöt.

Kati Jokisen, Marke Tissarin, Mari Uusitalon ja Janitta Vigrenin ryhmässä korostettiin muun muassa kylätalojen merkitystä.