Novida sai kiitokset ja hyvän arvosanan työelämältä

0
Työelämäkoordinaattori Outi Vauhkonen kertoo oppilaitoksen olevan kiitollinen jokaisesta vastauksesta. Valtakunnalliseen palautejärjestelmään vastaaminen vie vain muutaman minuutin.

LOIMAA Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida sai valtakunnallisessa palautekyselyssä kiitosta työpaikoilta sekä vastaavilta työpaikkaohjaajilta yhteistyön sujuvuudesta. Työpaikkaohjaajat antoivat Novidalle keskimäärin arvosanaksi 4,1, työpaikat 4,2 asteikolla 1–5.

Novidan työelämäkoordinaattori Outi Vauhkonen kertoo, että ensimmäisten kyselytulosten perusteella havaitut kehittämiskohdat on otettu käsittelyyn alakohtaisesti sekä oppilaitostasolla.

– Valtakunnallinen työelämälle kohdistettu kysely on uusi juttu. Palaute antaa meille arvokasta tietoa, jolla kehitämme toimintaamme entistä työelämälähtöisemmäksi.

Opetushallituksen palautejärjestelmä otettiin käyttöön heinäkuussa työpaikkaohjaajien osalta ja tammikuussa vastaamaan pääsivät työpaikkojen johtajat. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa, vaan oppilaitosta.

SUUREMPIA yllätyksiä ensimmäinen vastaajajoukko ei tarjonnut pisteytyksissään eikä avovastauksissaan. Monet asiat tiedostettiin, mutta palaute toi heikkoudet ja vahvuudet näkyviksi.

– Pääsääntöisesti työpaikat tykkäävät, että meidän kanssamme yhteistyö sujuu. Toki on niitäkin, jotka ovat sitä mieltä, että voisi mennä paremmin.

Varsinaissuomalaiset koulutuksenjärjestäjät pääsivät kukin yli 4:n keskiarvon arviointiasteikolla 1–5. Vauhkonen uskoo, että jos hajontaa alkaa ilmetä, muilta koulutuksenjärjestäjiltä voi kysyä matalalla kynnyksellä hyvistä toimintatavoista. Vertaisoppia voi myös kuntayhtymän sisällä toisilta aloilta.

Novida sai lukumääräisesti paljon palautetta. Työpaikkapalautteeseen vastasi 45 prosenttia kyselyn saaneista yrityksistä. Valtakunnallisesti vain neljännes työpaikoista osallistui kyselyyn.

Työpaikkaohjaajien osalta vastaavat prosenttiosuudet ovat 49 ja 32.

Vastaaminen on tärkeää koulutuksenjärjestäjän toimintakulttuurin kehittämisen kannalta mutta myös rahoituksen vuoksi. Vuodesta 2023 alkaen koulutuksenjärjestäjien laskennallisesta rahoituksesta 1,5 prosenttia määräytyy työelämäpalautteen perusteella.

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN mukaan Novida tarjoaa riittävästi perehdytystä opiskelijan näytön arviointiin. Näytön arvioitiin toteutuneen hyvässä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Opiskelijan oppimaan ohjaamiseen kaivattiin enemmän tukea.

Työpaikkapalautteen perusteella yritykset ovat valmiit rekrytointitilanteessa palkkaamaan Novidasta valmistuneita.

Kehittämisenpaikkana yritykset näkivät sen, kuinka hyvin oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia ennakoida työpaikan osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaa.

– Jotkin väittämät ovat kyllä melko vaikeaselkoisia, Vauhkonen huomauttaa.

TYÖELÄMÄLTÄ pyydetään palautetta puolivuosittain. Työpaikkaohjaajat saavat linkin palautekyselyyn, jos edeltävän kahden viikon aikana työpaikalla on päättynyt oppi- tai koulutussopimus.

– Yritykset voivat olla hyvin pieniä, jolloin sama ihminen voi olla työpaikkaohjaaja ja yrityksen vastuullinen henkilö. Silloin hän vastaa kahteen kyselyyn, jotka ovat hyvin samantyyppisiä. Se turhautuminen näkyy meillekin, mutta emme voi muuta kuin viedä sanaa OPH:n suuntaan.

On myös yrityksiä, joissa on jatkuvasti opiskelijoita. Kyselyä täytyisi olla täyttämässä harva se viikko. Vauhkonen epäilee, miten vastausprosentin käy, kun aikaa kuluu ja palautejärjestelmään liittyvä uutuudenviehätys katoaa.

Novidassa odotetaan mielenkiinnolla, kuinka pian kehittämistoimenpiteet alkavat näkyä vastauksissa. Vauhkosen mukaan oppilaitos voi petrata arvosanojaan, vaikka ensimmäiseen palautekoosteeseenkin ollaan jo todella tyytyväisiä.