Oripää perii takaisin lisätyökorvauksen ja vuokraerotuksen

0

ORIPÄÄN kunnanhallitus on päättänyt maanantaisessa kokouksessaan, että sosiaalityön viranhaltijalle väärin perustein maksettu lisätyökorvaus peritään takaisin. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto painottaa, että kunta on valmis maksamaan tehdystä lisätyöstä, mutta kunnanjohtaja Timo Tolppasen tekemä päätös on tehty hallintosäännön vastaisesti.

– Perimme korvauksen sen vuoksi takaisin täysimääräisesti, mutta olemme valmiita neuvottelemaan asianosaisen kanssa, hän kertoo mutta ei halua kommentoida, millaisista summista on kyse.

Kaarron mukaan Oripään kunnan hallintosäännössä todetaan, että virka- ja työehtosopimusten mukaisista harkinnanvaraisista palkkaus- ja muiden määräysten soveltamisesta päättää kunnanhallitus.

– Kaikille sattuu virheitä, mutta haemme tällä prosessilla avoimuutta, jotta kuntalaiset voivat luottaa päätöksentekoon ja päättäjiin. Haluamme toimia oikeudenmukaisesti ja niiden sääntöjen mukaan, jotka hallintosäännössä on määritelty.

Oikeudenmukaisuuteen vedoten kunnanhallitus on päättänyt periä myös takaisin erotuksen vanhusten rivitalon vuokrahuoneiston vuokrasta. Asunnon vuokrannut työntekijä on maksanut siitä alhaisempaa hintaa kuin kunnan nettisivuilla on määritelty.

– Kyse ei ole kuitenkaan suurista summista.

Asioiden selvittely lähti liikkeelle, kun Anne-Mari Kaartoon otettiin yhteyttä. Sen jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Kulmanen pyysi asiasta selvitystä, jonka kunnanjohtaja antoi ensin suullisesti helmikuussa ja vielä huhtikuussa kirjallisesti sähköpostitse.

Suullisen selvityksen jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto pyysi sisäisen valvonnan tarkistusta. Sisäisen valvonnan tilintarkastuspöytäkirjan jälkeen kunnanhallitus kävi maanantai-iltaisessa kokouksessaan asian tiimoilta periaatekeskustelun ja päätti tehdä takaisinperintäpäätökset.

Loimaan Lehti ei tavoittanut kunnanjohtaja Timo Tolppasta kommentoimaan asiasta tehtyä ratkaisua.