Kolmea riista-aitaosuutta rakennettiin Ysitielle Loimaalle pari vuotta sitten, ja ne ovat jo valmiit. Kuva on Mellilän suunnalta keväältä 2020.

LOIMAA/METSÄMAA Varsinais-Suomen Ely-keskus on toteuttamassa loppuun riista-aitojen rakentamisen Ysitien varteen Loimaan alueella.

Riista-aitaa rakennettiin pari vuotta sitten kolmelle osuudelle, ja nyt on toteutusvuorossa viimeinen noin viiden kilometrin mittainen osuus. Aitaa rakennetaan valtatielle Metsämaalta lähelle Humppilan rajaa eli Metsämaantien ja Rantalankulmantien väliselle osuudelle.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan tulevan kesän aikana, mutta Elyn projektipäällikkö Kauko Marttila sanoo aikataulun riippuvan siitä, riittävätkö määrärahat. Hänen mukaansa tässä vaiheessa ei voida sanoa varmaksi sitä, alkaako rakentaminen tänä vuonna vai siirtyykö se esimerkiksi ensi vuodelle.

– Toteutuminen on varmaa, eri asia on koska.

Valtio myönsi aikoinaan miljoona euroa riista-aitojen rakentamiseen Loimaalle (LL 20.12.2016), ja tähän mennessä rakennettujen kolmen osuuden jälkeen kyseisestä määrärahasta on jäljellä noin 250 000 euroa. Toteutusta odottavan neljännen osuuden kustannukset tarkentuvat tulevan kilpailutuksen myötä.

Jos määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi kilpailutuksen jälkeen, Elyssä katsotaan, voidaanko rahaa siirtää jostakin muusta hankkeesta aidan rakentamiseen. Tähän vaihtoehtoon Marttila ei liikaa luottaisi, koska esimerkiksi kustannusten yleinen nousu ja materiaalien saatavuus luo paineita myös muihin rakentamishankkeisiin. Jos aitaa päästään rakentamaan tänä kesänä, Marttila arvioi sen valmistuvan vielä tämän vuoden puolella.

NYT toteutusta odottavaa aita-osuutta ei lähdetty toteuttamaan pari vuotta sitten, koska sitä koskevasta tiesuunnitelmasta oli valitettu hallinto-oikeuteen (LL 24.8.2019).

Marttila kertoo, että hallinto-oikeuden antama ratkaisu oli tiesuunnitelman mukainen eikä Korkein hallinto-oikeus antanut enää valituslupaa asiassa. Hänen mukaansa hanketta voidaan nyt viedä eteenpäin tiesuunnitelman saatua lainvoiman.

Tiesuunnitelman perusteella riista-aidan rakentaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että Ysitieltä tulee poistumaan kymmenkunta yksityistie- ja maataloustieliittymää.

– Tiesuunnitelmassa on osoitettu korvaava yhteys, Marttila huomauttaa, mutta hän myöntää, että joidenkin tienkäyttäjien tapauksessa matka Ysitielle tulee pitenemään.

Samaiselle osuudelle, johon riista-aitaa rakennetaan, suunnitellaan myös ohituiskaistaparia. Marttila kertoo, että ohituskaistaparien mahdollinen toteuttaminen tulevaisuudessa on huomioitu nyt tehtävissä yksityistiejärjestelyissä. Hänen mukaansa rakennettavaa riista-aitaa joudutaan kuitenkin aikanaan paikoin siirtämään, jos ohituskaistoja aletaan rakentaa.

RIISTA-AIDAN rakentamista koskevaa maantietoimitusta jatketaan tulevana torstaina Suomen Maatalousmuseo Sarassa.

Riista-aidan tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta Ysitiellä. Marttila huomauttaa, että kyse on peurakolariherkimmästä alueesta Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alueella. Hän arvioi tähän mennessä rakennettujen kolmen riista-aitaosuuden parantaneen selkeästi liikenneturvallisuutta.