”Sairaala hiljeni käytännössä kokonaan”

0
Päivystyksen, laboratorion ja röntgenin toiminnan rajoittaminen vaikuttavat huomattavasti Loimaan kaupungin järjestämiin hoitomahdollisuuksiin.

LOIMAA Perjantaina 1. huhtikuuta alkaneella kaksi viikkoa kestävällä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kohdistuvalla hoitajalakolla on huomattavia vaikutuksia Tyks Loimaan sairaalan toimintoihin. Loimaalla ovat suljettuina Tyks Akuutin päivystyspiste sekä Tykslabin ja sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskuksen palvelupisteet.

– Sairaala hiljeni käytännössä lähes kokonaan. Olemme saaneet muutaman hoitajan suojelutyöhön kuten dialyysiin. Lääkäreitä on töissä, ja he ottavat potilaita vastaan, mutta hoitajavastaanotot on peruttu, Tyks Loimaan sairaalan koordinoiva ylihoitaja Tarja Horn kuvaili tilannetta perjantaina aamupäivällä.

Terveyskeskusten päivystysvastaanotot eivät ole lakon piirissä, ja ne vastaanottavat potilaita. Kaupungin johtavan ylilääkärin Sari Koistisen mukaan lakolla on kuitenkin huomattavia vaikutuksia myös Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuottamiin palveluihin. Hänen mukaansa voimakkaimmin kaupungin toimintaan vaikuttaa nimenomaan laboratorio- ja kuvantamispalveluiden rajallinen saatavuus. Kaupunki hankkii kaikki laboratorio- ja kuvantamispalvelunsa sairaanhoitopiiriltä.

Myös Turussa toimivien laboratorio- ja kuvantamispalveluiden palveluvalikoimaa ja tutkimuskapasiteettia on supistettu rajusti.

Koistisen mukaan Loimaan kaupungin akuuttien kuntoutusosastojen ja avosairaalan mahdollisuudet hoitaa potilaita rajoittuvat huomattavasti, koska tutkimusmahdollisuudet ovat rajalliset.

Myös avosairaanhoidossa terveysasemilla joudutaan supistamaan ei-kiireellistä toimintaa ja perumaan jo sovittuja vastaanottoaikoja.

Murtumien jatkohoitopoliklinikan toiminta joudutaan käytännössä keskeyttämään.

Päivystyspotilaiden vastaanotto sairaanhoitopiirissä on keskitetty Tyks kantasairaalaan. Päivystyksessä on ruuhkaa ja potilaiden on syytä varautua jonottamiseen. Tyksin tiedotteessa todetaan, että päivystyksen henkilöstömäärä ei riitä turvaamaan kattavaa päivystyspalvelua ja sairaalassa keskitytään kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoitoon.