Sallila uusii kWh-mittarit – Viiden miljoonan urakka alkaa ensi vuonna

0
Kehityspäällikkö Matti Hällforsilla ja toimitusjohtaja Tarja Heinosella ei ole vielä vilauttaa uutta kWh-mittaria, sillä käyttöön tulevaa mallia ei ole päätetty. Useimmat nykyiset kulutusmittarit kuitenkin korvataan lähivuosina uusilla.

LOIMAA, YPÄJÄ, PUNKALAIDUN, HUITTINEN Sallila Sähkönsiirto aloittaa kilowattituntimittareiden vaihtamisen uusiin ensi vuonna. Toimitusjohtaja Tarja Heinonen ja kehitysjohtaja Matti Hällfors kertovat, että yhtiön alueella olevista 23000 kulutusmittarista vaihdetaan vajaat 20000 ja loput ohjelmoidaan uusiksi.

– Tulevien ja käytössä olevien etäluettavien mittareiden ero on, että nykyiset lähettävät kulutustiedon kerran tunnissa, uudet neljä kertaa tunnissa, Hällfors sanoo.

Mittarinvaihtourakka kestää viitisen vuotta ja maksaa noin viisi miljoonaa euroa.

Vastaavia urakoita toteutetaan lähivuosina kaikkialla Suomessa. Muutos liittyy Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistymiseen ja niin sanotun varttitaseen käyttöönottoon.

TIHEÄMMIN tietoa lähettävillä kulutusmittareilla pystytään pitämään sähköenergian tuotanto ja kulutus nykyistä paremmin tasapainossa tilanteessa, jossa sähkön käyttö kasvaa samaan aikaan, kun sen tuotanto nojaa yhä raskaammin säästä riippuviin menetelmiin kuten tuulivoimaan.

Sähkön kulutusta lisää tulevaisuudessa muun muassa sähköautojen lataaminen. Auton hitaankin latauksen teho vastaa sähkökiukaan lämmittämistä. Tästä muodostuu ongelma esimerkiksi omakotitalojen tyypillisille 3×25 Ampeerin pääsulakkeille, kun samaan aikaan käytetään vaikkapa suoraa sähkölämmitystä. Jotta pääsulakkeet kestävät, muuta kuormitusta pitää pudottaa pois, kun auto latautuu.

– Odotettavissa onkin, että sähkökeskuksiin alkaa tulla entistä enemmän älykästä automatiikkaa, jota myös etäluettavat mittarit voivat ohjata, Heinonen arvioi.

Älykäs automatiikka voi noudattaa samankaltaisia periaatteita kuin kontaktoreilla ja releillä 1980- ja 1990-lukujen sähkölämmitteisissä omakotitaloissa toimineet kiukaaseen kytketyt lämpötilan pudotukset tai sähköpattereita ohjanneet kotona-pois-kytkimet. Kuluttajien sähkönkulutusta ohjataan markkinaehtoisesti ajankohtiin, joina muu kulutus on vähäisempää ja sähkön hinta halvempaa.

ETÄLUETTAVAT kWh-mittarit otettiin Sallilan alueella käyttöön vuosina 2008–2013. Mittarinvaihtourakka lähti tuolloin liikkeelle Huittisten seudulta ja eteni sieltä Loimaalle vuonna 2010.

– Elektronisten kWh-mittareiden keskimääräinen käyttöikä on 13 vuotta. Muutos on siis tähdätty sopivaan ajankohtaan, Heinonen ja Hällfors toteavat.

Kehityspäällikkö kertoo, että Sallilan väki seuloo tällä hetkellä optimaalista mittariratkaisua eri valmistajien vaihtoehdoista. Hankintapäätöstä ei ole vielä tehty.

– Pian se kuitenkin pitää tehdä, jotta voimme aloittaa vaihto-operaation ensi vuonna. Komponenttipula on pidentänyt kWh-mittareidenkin toimitusaikoja.

Toimitusjohtaja korostaa, että mittareiden vaihto kustannetaan sähkönsiirron verkkopalvelumaksuilla. Vaihdosta ei tule asiakkaille erillistä laskua, eikä mittarinvaihtourakka vaikuta siirtomaksuihin, kun se alkaa. Vaihto-operaatioon on jo varauduttu.

Sitä, missä maantieteellisessä järjestyksessä urakka tällä kerralla etenee, ei ole vielä lyöty lukkoon.

Toimitusjohtaja Tarja Heinonen ja kehityspäällikkö Matti Hällfors lupaavat, että kuluttajia informoidaan mittarinvaihdon ajankohdasta riittävästi, henkilökohtaisesti ja ajoissa.

Useimmille asiakkaille mittarinvaihto näkyy vain muutaman minuutin kestävänä sähkökatkona. Niiltä asiakkailta, joiden kiinteistössä kWh-mittari on lukitussa sisätilassa, vaihto vaatii oven avaamista sähkömiehelle.

FAKTA

 

Varttitase käyttöön

Syy laajaan kWh-mittareiden vaihtoon on sähköjärjestelmän murros. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon osuus kasvaa. Jotta tuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa, sähkömarkkinamalli pitää uudistaa.

Tehotasapainoa ylläpidetään nykyisin tunnin ajanjaksossa, mutta tunti on tulevaisuudessa liikaa. Ratkaisu on siirtyminen 15 minuutin taseselvitysjaksoon eli varttitaseeseen. Muutos edellyttää mittareita, jotka lähettävät kulutustiedon 15 minuutin välein.

Varttitase on edellytys Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymiselle. Se on käytössä Saksassa.

Pohjoismaissa varttitase otetaan käyttöön keväällä 2023. Muutos koskee ensin lähinnä teollisuutta. Muiden osalta varttitase muodostetaan tuntitehosta jakamalla. Siirtymäaika päättyy vuonna 2028, jolloin 15 minuutin mittausjakso tulee olla käytössä kaikilla.

Lähteet: Sallila ja Fingrid

FAKTA

 

Datahub kokosi tiedot

Suomessa otettiin helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub. Siihen siirtyi noin 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyyntiyhtiötä.

Datahubiin on tallennettu sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa. Tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisena. Tämä nopeuttaa palvelua muun muassa sähkönmyyjää vaihdettaessa.

Sähköyhtiöiden asiakaspalveluportaalien lisäksi datahubiin tallennetut tiedot ovat pian sähkönkäyttäjien tarkastettavissa. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi-palvelun kautta.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Fingridin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa.

Lähteet: Sallila ja Fingrid