Tuki hoitajille taistelussanne

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Hoitajat käyvät työtaistelua ja ovat päättäneet ratkaista itse samalla hoitajapulan mikä vallitsee tällä hetkellä aloilla. Hoitajat ovat samalla päättäneet, etteivät pelkät kauniit puheet tai tulostettavat kiitoskortit riitä.

Hoitohenkilökunta on ollut koko ajan todella kovilla ja samaan aikaan kun arvostus ei ole näkynyt muuten kuin tulostettavina kiitoskortteina tai heijastettavina valoina rakennuksiin, on hoitajien määrä vähentynyt niin kuin on myös hoitoalojen opiskelijoiden määrä.
Ennen viime kunta- ja myös hyvinvointivaaleja kaikki puolueet olivat sitä mieltä, että hoitajat ansaitsevat kunnolliset palkankorotukset. Nyt kun olisi siihen mahdollisuus, niin puolueet sanovat, ettei tämä ole eduskunnan tai hallituksen asia, vaan asia ratkaistaan työmarkkinapöydissä.

Siinä he ovat oikeassa, että palkankorotusmäärät, ohjelmat ja työ- ja virkaehtosopimuksiin tehtävät muutokset päätetään työmarkkinapöydissä. Kuitenkin julkisen puolen rahavirrat pystytään päättämään hallituksen sisällä kehysriihessä, jos näin puolueet vain haluaisivat.
On se myös kummallista, kun halutaan heikentää työläisten työehtoja niin silloin voidaan puuttua hallituksen tasolta työmarkkina-asioihin, (kaikkihan muistavat kiky-sopimukset, pakkolakiuhkailut ja julkisen puolen lomarahaleikkaukset), mutta kun pitäisi parantaa niin silloin paetaan vastuuta.

Nyt on aika muuttaa suuntaa ja vähentää alojen kuormitusta alojen maineen parantamisella ja näytetään hoitajille ja julkisen puolen työntekijöille, että meillä on konkretiaa kiitosten tueksi.

Nyt kun on hoitajien lakko ja eräät tahot ovat huolissaan potilasturvallisuuden toteutumisesta, niin nyt suojalain voimassaolon aikana on potilasturvallisuus toteutunut monessa paikassa paremmin kuin normaalitilanteessa. Normaalitilanteessa on vain sanottu hoitajille, että koittakaa nyt vain kestää alimiehitys.

Kun puhutaan siitä, että kuinka paljon maksaa hoitajien palkkaohjelma, niin kannattaisi mieluummin kysyä, mitä maksaa, jos palkkaohjelmaa ei tehdä ja ei ole riittävää henkilökuntaa meitä hoitamassa ja vastaus ei ole halpatyövoiman tuonti ulkomailta.

Sanotaan myös jyrkkä ei työntekijöiden perusoikeuksien rajaamiselle. Lakko-oikeus on ainoa ase mikä työntekijöillä on puolustaessaan työehtojaan. Lakko-oikeuden rajaamista tule milloinkaan hyväksyä.

Kaikki tuki hoitajille taistelussa, olette palkankorotuksenne ja palkkaohjelmanne ansainneet.

Matti Rajala
Kuntavaltuutettu (vas.)
Pöytyä