Vastaa kyselyyn – Loimaan kaupunki etsii strategialleen rakennusaineita osallistamalla

0
Tapahtumia? Palveluita? Mitä kaikkea? Miten Loimaata voisi kehittää, sitä kysytään nyt Loimaan kaupungin tulevaisuuskyselyssä. Se on osa Loimaan strategian valmistelua. Kuva: Riina Rastas

Mitkä asiat ovat tärkeitä Loimaan tulevaisuudelle? Mitkä asiat ovat tärkeimmistä tärkeimpiä?

Loimaan kaupunki tekee parhaillaan uutta strategiaa, jonka pohjaksi se haluaa kerätä laajasti näkemyksiä siitä, mikä on Loimaalla nyt hyvin ja mitä puolestaan haluttaisiin kehittää.

Strategiaa voi kuvata tiekartaksi. Sen perusteella ohjataan jatkossa suunnittelua ja tehdään valintoja ja päätöksiä – se siis kuvaa sitä, millainen kaupunki Loimaasta halutaan tulevaisuudessa.

Loimaalle tärkeitä asioita ja ajatuksia omista tärkeysjärjestyksistä voi pohtia tulevaisuuskyselyssä, johon voi vastata 24. huhtikuuta saakka sähköisesti Loimaan nettisivuilta löytyvän linkin kautta tai kirjallisesti Loimaan kirjastoissa.

Kaupungin suuntaa ja kehittämistä pohditaan myös teemailloissa, joista ensimmäisessä on aiheena 21. huhtikuuta hyvinvointi, sivistys, liikunta ja vapaa-aika ja toisessa viikkoa myöhemmin elinvoima, asuminen ja elinympäristö.

Tilaisuuksiin on ilmoittautuminen. Läsnä keskustelemassa on niin virkamiesjohtoa illan teeman vastuualueilta kuin poliitikkojakin.

Edellinen Loimaan strategia on vuodelta 2019. Uutta tehdään uuden valtuustokauden johdosta ja toimintaympäristössä muun muassa koronan vuoksi tapahtuneiden muutosten vuoksi. Ensi vuoden alusta kaupungilta siirtyy hyvinvointialueille vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, ja samalla myös noin puolet henkilökunnasta ja kuluista. Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä valtiolta kuntiin 2024.

Strategiaprosessin koordinoinnissa ja tietopohjan keräämisessä apuna on kunta-alan asiantuntijaorganisaatio FCG. Tavoitteena on hyväksyä uusi strategia kaupunginvaltuustossa alkusyksystä 2022.

Strategia-teemaillat 21.4. ja 28.4. klo 17–19 Suomen maatalousmuseo Sarassa, Vanhankirkontie 283, Loimaa. Linkki tulevaisuuskyselyyn Loimaan nettisivuilla ja vastauslomakkeita myös kirjastoissa.