Ypäjällä julistauduttiin syrjinnästä vapaaksi alueeksi

0

YPÄJÄN kunta julistautuu kokonaisuudessaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Samalla kunnassa ja sen yksiköissä määritetään toimintatavat syrjinnän ehkäisemiseksi. Toimintatavat kirjataan kunnan tasa-arvosuunnitelmaan.
Asiasta päätti kunnanhallitus sivistyslautakunnan ehdotuksen pohjalta. Päätöksen myötä kunnassa aletaan laatia yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka yhdistetään osaksi kunnan tasa-arvosuunnitelmaa.
Tähän mennessä Ypäjän kunnalla ei ole ollut yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Sen sijaan tasa-arvo-suunnitelma on laadittu vuonna 2020.

Julistus liittyy osaltaan Louna-kirjastoissa tämän vuoden alussa käynnistyneeseen Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti -hankkeeseen, jossa kirjastot edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tavoitteen edellytyksenä on turvallinen tila keskustelulle.
Louna-kirjastojen, johon Ypäjä kuuluu, kaikki toimipisteet pyrkivät yhteisellä päätöksellä julistautumaan syrjinnästä vapaiksi alueiksi elokuusta alkaen.
Kirjaston henkilökunta on osallistunut yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutukseen, jossa on käsitelty keinoja puuttua syrjintään ja moninaisuuden huomioimista kirjastoissa. Erätaukosäätiö kouluttaa parhaillaan Louna-kirjastojen henkilöstöä myös Erätauko-keskustelun ohjaajiksi. Menetelmän tarkoituksena on edistää muun muassa rakentavaa keskustelukulttuuria.